Skip to main content
Til toppen

Hva kan jeg starte med nå?

Hvis du leser denne artikkelen er det nok fordi din bedrift nettopp har startet et prosjekt med oss, og dere er ivrig etter å komme igang. Denne artikkelen gir noen tips om hva dere kan arbeide med allerede nå!

10. juni 2020 av Kjersti Arneberg


I starten av prosjektet vil vi sammen bruke tid på å diskutere deres mål og forretningsbehov knyttet til nettbutikken. Vi anbefaler å fokusere på dette i starten, men har dere tid til overs har vi flere tips til ting dere kan jobbe med - selv om deres egen nettbutikk ikke er tilgjengelig enda.

Å bygge opp innhold i en nettbutikk er ingen liten jobb! Avhengig av hvor mange produkter, sider og artikler dere skal ha i nettbutikken, kan dette kreve at dere setter av mye tid de neste månedene. Heldigvis kan dere tjuvstarte med denne jobben. Denne artikkelen er strukturert punktvis, men dere kan jobbe i valgfri rekkefølge. Hvert punkt representerer et område dere kan jobbe med, med lenker og informasjon om hvordan. Dersom noe i denne artikkelen er uklart, eller dere har behov for veiledning, kan dere kontakte deres prosjektleder i Basecamp.

Innhold i denne artikkelen 

  1. Bli superbruker i Demobutikken!
  2. Kvalitetsikre data i ERP. 
  3. Planlegg strukturen i deres nye nettbutikk. 
  4. Jobb opp innhold: Sider og Artikler!
  5. Jobb opp produktinformasjon i regneark.
  6. Jobb med bilder.
  7. Beslutt prosjektorganisering.
  8. Les deg opp i Kundeportalen!
  9. Trenger dere tilgang til egen nettbutikk allerede nå?

1. Bli superbruker i Demobutikken!

Vi i Gurusoft har laget en nettbutikk med produkter og sider, uten tilpasninger eller tilleggsprodukter. Denne kaller vi Demobutikken. Dere har admin-tilgang til denne butikken, som dere har fått av deres prosjektleder i Basecamp. Dere kan derfor gå inn og lære dere hvordan nettbutikken fungerer. Her kan dere opprette produkter, sider og artikler, for å lære hvordan man jobber med nettbutikken og bli en superbruker. Vi anbefaler å se gjennom våre opplæringsvideoer, for hjelp om hvordan dere skal gå frem.

Bli superbruker på produkter. Test med å opprette to eller tre produkter og finn ut hvilken informasjon dere ønsker inne på produktdetaljen. Trenger dere lange beskrivelser, eller kanskje mange bilder? Hvilke spesifikasjoner trenger dere? Prøv dere på attributter! Vi anbefaler å først teste hvordan dere beriker produkter manuelt, for deretter å teste opplastingsfunksjonen på produkter, og deretter på bilder.

Bli superbruker på sider ved å bygge opp sider. Test ulike sideelementer. Husk å velge "egendefinert" og deretter "bruk egendefinert" så kan du sette opp siden, og flytte på elementer, som du ønsker.

Dere kan endre så mye dere vil i nettbutikken - alle endringer blir slettet en gang i døgnet. Vårt eneste ønske til deg som er inne på demobutikken, er å ikke redigere på forsiden. Årsaken til dette er at vi noen ganger viser fram vår demobutikk i kundemøter - og vips så er det deres endringer vi ser på!

Les mer om vår demobutikk her: https://www.gurusoftecommerce.no/demobutikker
Våre opplæringsvideoer finner dere her: https://www.gurusoftecommerce.no/opplaring

2. Kvalitetsikre data i ERP.

Som en klok person en gang sa; shit in, shit out. Dersom dere skal ha integrasjoner, vil data fra ERP bli sendt over til nettbutikken. Det sier seg selv da at kvaliteten på data i ERP er noe deres kunder vil se i nettbutikken! Vi anbefaler derfor at dere kvalitetsikrer dataene som ligger i ERP. Dersom dere ønsker å se hvordan en standard integrasjon for deres ERP-system ser ut hos oss, kan dere spørre deres prosjektleder. Det er disse integrasjonsreglene vi vil ta utgangspunkt i når vi avtaler integrasjonen med dere. Vi vil forsøke å kartlegge om noen skal tas bort eller noen nye må til.

Gurusofts integrasjon har krav til at produktnummer kun inneholder tegnene "a-z", "0-9" og "-". Dersom dere har produktnummer med andre tegn, anbefaler vi at dere endrer på disse.

Når integrasjonen er satt opp må produktnummer i ERP aldri endres eller slettes. Når et produkt skal slutte å vises i nettbutikken for kunder velges isteden en status tilsvarende utfaset. Heller ikke priser eller kunder må slettes når de er integrert. Vurder nå om dere har rutiner internt som må endres som følge av dette.

Les mer om integrasjoner her: https://www.gurusoftecommerce.no/huskeliste-integrasjoner
Les mer om kvalitetsikring av data her: https://www.gurusoftecommerce.no/klargjore-og-kvalitetssikre-grunndata 

3. Planlegg menystrukturen i deres nye nettbutikk.

Dere kan allerede nå planlegge hvilken menystruktur dere ønsker i nettbutikken. Dette bestemmer kundens navigasjon i nettbutikken, og kan påvirke konverteringen. Prøv å sett dere i sluttkundens sko, og tenk hvordan de går frem for å finne de rette produktene med færrest mulige klikk.

Bruk gjerne et dokument når dere skal planlegge, eller skisser opp et tre. Vi anbefaler å ha maksimum tre menynivåer det vil si:
Forside -> Side 1 -> Side 2 -> Side 3

For mer enn tre menynivå kreves en kundetilpasning.

4. Jobb opp innhold: Sider og artikler!

Både sider og artikler inneholder tekst. Det kan for eksempel være informasjon om en produktgruppe, eller en inspirerende tekst om bruksområde til et produkt. Det kan også være tekster som ikke omhandler produkter, men f.eks. "om oss", kjøpsbetingelser, informasjon fra deres Kundeservice, kontaktinformasjon etc. 

Gode tekster kan hjelpe med søkeoptimalisering (SEO), slik at enda flere kunder finner dere på nett. Det kan også tilgjengeliggjøre informasjon til kunden, som redusrere henvendelser dere får, og dermed spare dere dyrebare timer. Dere kan nå begynne å jobbe med tekster, slik at det bare er å gjennomføre en "copy" - "paste" når dere får tilgang til nettbutikken.

Les mer om tekster og søkeoptimalisering her:
https://www.gurusoft.no/forbedret-seo-og-innholdsproduksjon
https://www.gurusoftecommerce.no/tips-og-rad-sokemotoroptimalisering-seo

5. Jobb opp produktinformasjon i regneark.

Etter du har mestret opplastning av produktinformasjon i demobutikken, slik som skissert lengre over i denne artikkelen, kan du begynne å strukturere produktinformasjon i et regneark for din egen nettbutikk. Du kan benytte excel-fil eller csv-fil. Som nevnt, så anbefaler vi at du tester med et par produkter i demobutikken først. Da er du sikker på at du arbeider riktig når du starter. Dersom du har spørsmål, eller usikker på om du jobber riktig, ta tidlig kontakt med din prosjektleder for å booke en rask gjennomgang. 

Denne videoen viser opplastning av produktinformasjon: https://www.gurusoftecommerce.no/opplasting-produktkatalog

6. Jobb med bilder

Det er viktig at nettbutikken er utrustet med bilder, i det minste på de fleste sider, artikler, samt at alle produkter har et hovedbilde. Gode bilder kan bidra til å øke konverteringen, samt bedre SEO. Dere kan allerede nå begynne arbeidet med å finne bilder, slik at disse er klar til å lastes opp når dere får nettbutikken. Vi anbefaler at alle produkter har et kvadratisk bilde som hovedbilde, fordi dette gir rette linjer i visning av produkter på sider. Videre burde hovedbildene ha hvit eller transparent bakgrunn, for et renere uttrykk på sider. Dere kan gjerne ha miljøbilder eller andre type bilder som galleribilder på produkter, eller på sider og i artikler.

Vi anbefaler min 650x650px på produktbilder, og minimum 1920px i bredden på bannere for å sikre god oppløsning.

Du kan laste opp en fil i nettbutikken, slik at bilder automatisk knyttes til produkter. Før dere får tilgang til deres egen nettbutikk kan dere derfor klargjøre en fil. Som nevnt tidligere i denne artikkelen burde du mestre dette i demobutikken før du starter å jobbe med denne filen for deres nettbutikk. Dersom du er usikker på om du gjør det riktig, ta kontakt med din prosjektleder i Basecamp for å booke en rask gjennomgang.

Les mer om bilder her: https://www.gurusoftecommerce.no/bilder-i-nettbutikken--cloudinary
Se opplæringsvideo om opplastning av bilder her: https://www.gurusoftecommerce.no/bulkopplasting

7. Beslutt prosjektorganisering

Dersom dere ikke allerede har gjort det, må dere beslutte hvilke roller dere skal ha i dette prosjektet. Vi i Gurusoft har erfaring med at tydelig rollefordeling bidrar til et mer effektivt prosjekt, fordi alle har sitt eget ansvarsområde. Det gjør det også lettere for oss når vi skal kommunisere med dere, slik at informasjonen går til riktig person, og man unngår at alle blir overlesset med store mengder informasjon. Samme person kan ha flere roller, men vi anbefaler å fordelere rollene på flere enn en eller to personer. Vi fraråder også daglig leder å være prosjektleder, av den enkle grunn at daglig ledere ofte ikke har tidsressursene til en slik rolle.

Meld inn besluttet prosjektorganisering, eller eventuelle spørsmål, i Basecamp under tilhørende oppgave.

For å lese mer om prosjektroller i Gurusoft les her: https://www.gurusoftecommerce.no/prosjektroller

8. Les deg opp på innholdet i Kundeportalen!

Denne nettsiden - www.gurusoftecommerce.no - er vår, dvs. deres, Kundeportal. Her legger vi ut mye informasjon som kan være nyttig for flere av våre kunder. Her kan du lese om alt fra prosjektgjennomføring, økonomi, integrasjon, support, du kan se våre tilleggsprodukter, og finne nyttig opplæringsvideoer.

Gurukilden kan du lese artikler som løfter deg til et nytt nivå som bruker av vår løsning. Vår netthandelsløsing er veldig fleksibel - så fleksibel at mulighetene er for mange for oss å nevne! Vi ønsker at du som kunde skal bli så god som mulig, og ved å lese innholdet på Kundeportalen vår er du på god vei. Dersom du savner noe informasjon som du mener kan være nyttig for andre, kan du melde det inn til oss i Basecamp.

9. Trenger dere tilgang til egen nettbutikk allerede nå?

Normalt setter ikke vi opp nettbutikken deres før vi er ferdige med målbildefasen. Dette er fordi vi opplever det som en mer ryddig prosess når vi blir enige om målbildet, før vi starter på arbeidet. Likevel er det opp til dere om dere ønsker nettbutikken deres satt opp nå eller etter målbildefasen er over. Gi deres prosjektleder beskjed i Basecamp dersom dere ønsker å bestille oppsett av nettbutikken nå.


Hva synes du om denne artikkelen?

Lenker
Min side