Skip to main content
Til toppen

Klargjøre og kvalitetssikre grunndata

Arbeidet med datakvalitet er det viktigste dere kan gjøre for å gjøre nettbutikken enkel og god for både dere og deres kunder.

Et mål med nettbutikken er normalt å sikre stor grad av automatisering, og sikre at deres kunder finner nødvendig informasjon på egenhånd.

Dersom datakvaliteten deres er god kan vi legge opp til helautomatiserte prosesser der data presenteres rett ut til deres sluttkunder uten at dere trenger å sjekke eller bearbeide dem manuelt i det hele tatt. Dersom datakvaliteten deres ikke er god nok, anbefaler vi tiltak for å få den bedre. Alternativt så må vi kanskje legge inn flere manuelle sjekker i prosessene.

Det vil nok kreve en del arbeid fra deres side for å sikre tilstrekkelig datakvalitet i egen nettbutikk. Hvor mye arbeid som kreves er ulikt fra kunde til kunde, men vil være avhengig av hvor dere står datakvalitetsmessig idag, mot hvor dere ønsker å være ved lansering av nettbutikken. Naturligvis må man også fortsette med å kontinuerlig forbedre kvaliteten også etter lansering.

Dette er en sak som ikke er så enkel å kvittere ut og si at man er ferdig, men vi vil likevel legge dette som en sak til dere for å hjelpe å sikre fokus på dette i prosjektet. 

Når vi snakker om datakvalitet i nettbutikken så mener vi f.eks. :

  • Å sikre at kun utvalgt informasjon flyter fra ERP, eller andre kanaler, til nettbutikken.
  • At informasjonen i nettbutikken er korrekt.
  • At den er tilstrekkelig.
  • At den er nyttig og informativ for deres kunder.

Vi hjelper dere selvsagt med tips og råd i denne fasen hvis ønskelig, men dere som kjenner interne data, systemer, rutiner, og ikke minst deres kunders behov, vil ha de beste forutsetningene for å avdekke hva som må gjøres, og hvilken kvalitet dere er fornøyd med. 

Tips - Husk at datakvalitet ikke bare gjelder produktinformasjon. Hvordan er det f.eks. med kunderegistreret deres, kontaktpersoner, priser og bilder?

PS! Hvis dere trenger bistand så er det bare å gi beskjed. For eksempel en workshop, rådgivning eller hvis dere ønsker at vi skal sjekke datakvaliteten.
 

Lenker
Min side