Skip to main content
Til toppen

Automatiser prosesser og spar tid med Gurusofts integrasjoner

Det er mulig å legge inn og administrere all nødvendig informasjon og innhold direkte i nettbutikken via Gurusofts Adminverktøy. Det er også muligheter for at dere selv tar uttrekk av data fra nettbutikken, bearbeider det i regneark som Microsoft Excel og Google Sheets, og laster opp informasjon til nettbutikken igjen. Det betyr at dere kan jobbe veldig selvstendig og effektivt uten integrasjoner. 

Men for dere som ønsker en automatisering av disse prosessene, og allerede benytter et ERP-system som inneholder data dere ønsker i nettbutikken, så anbefaler vi selvsagt at vi integrerer disse systemene.

Tre viktige prinsipper for integrasjon mellom Gurosft og deres forretningssystem/ERP:

  1. Forretningsstyring i ERP, dvs. kundemaster, varemaster, priser og lagerstyring, vedlikeholdes i deres forretningssystem.
  2. Data oppdateres ett sted, en integrasjon innebærer at dere kun vedlikeholder informasjon én gang ett sted, og at systemene utveksler informasjonen mellom seg etter avtalte regler.
  3. Gurusoft mellomlagrer data som produkter, kunder, priser og lagerbeholdning for å sikre raske responstider for sluttbruker og redusere last på deres ERP systemer.

For å kunne integrere to ulike systemer, trengs en programvare som sikrer at systemene klarer å kommunisere. Gurusoft har utviklet en egen programvare, Gurusoft Integration, som er hjertet i alle våre integrasjoner, og som er der vi konverterer deres ERP-data og deres forretningsregler til data nettbutikken trenger for å servere god, tilstrekkelig og nyttig informasjon til kundene deres.

I tillegg har vi også utviklet en egen programvare, en såkalt ERP-Plugin, for å hente ut data fra ERP-systemer i de tilfeller der ERP-systemet selv ikke er tilrettelagt for integrasjoner gjennom åpne og veldokumenterte programmeringsgrensesnitt (også kalt API'er i bransjen). Gurusoft har laget ERP-Plugins for følgende tre systemer: Visma Global, Visma Business og Microsoft Dynamcs 365 NAV/Business Central OnPremise

Dette innebærer at vi kan integrere med de aller fleste ERP-systemer.

Nedenfor har vi listet opp de ERP-systemene vi har flest integrasjoner mot, men vi kan også tilby andre integrasjoner. Dersom dere ikke finner deres ERP-system i listen, er det bare å ta kontakt med oss for en prat om deres system.

Lenker
Min side