Skip to main content
Til toppen

Prosjektroller

Et av de viktigste suksesskriteriene i ethvert prosjekt er prosjektdeltakerne.

Prosjekter som lykkes har ofte dyktige og engasjerte prosjektdeltakere som har fått satt av tid til prosjektet. I tillegg har man en aktiv eier / ledelse som ivrig følger opp prosjektet.

Det er dessverre ikke helt ukjent at prosjektdeltakere har fått tildelt ansvar i et prosjekt, uten å få satt av tid til å gjøre det. Vi anbefaler alle våre kunder å sikre at prosjektdeltakere får satt av tid til å kunne gjennomføre prosjektet på en god måte.

Vi har satt opp en oversikt over de rollene og ansvaret vi mener må finnes i et nettbutikkprosjekt, og det er nødvendig at alle roller ivaretas i prosjektet. Alle rollene er viktig for gjennomføring av prosjektet, men den rollen som er viktigst for at nettbutikken skal fungere som en salgskanal for deres kunder i fremtiden, er rollen som butikkansvarlig. Det er viktig å være oppmerksom på at idet dere lanserer nettbutikken, og prosjektet avsluttes, det er da den viktigste jobben deres begynner. Dvs. det er da salget og oppfølgingen må begynne for alvor.

Alle prosjekter som skal lykkes trenger noen som brenner for det. Det betyr at å ha en aktiv butikkansvarlig som brenner for nettbutikken, og som måles ut fra disse resultatene, er viktig for suksessen. 

Vi anbefaler at butikkansvarlig i tillegg har noen engasjerte personer rundt seg og at dere for eksempel oppretter en nettbutikkgruppe som fortsetter arbeidet med, og videreutviklingen av, nettbutikken etter at den er lansert. 

Kundes roller i prosjektet

I selve prosjektgjennomføringen anbefaler vi at dere har en bemanning i prosjektet som ivaretar rollene nedenfor. Det kan være en person som ivaretar alle roller, eller det kan være fordelt på flere personer. Det vil sannsynligvis være avhengig av størrelsen på prosjektet, samt tid og kompetanse internt.

Prosjektleder:

 • Gurusofts hovedkontakt.
 • Sikrer intern fremdrift, prioritering, status og økonomi.
 • Superbruker i Basecamp.

Dataprosess-ansvarlig:

 • Meget god forståelse for interne prosesser og dataflyt.
 • Forståelse av masterdata og konsekvenser av dataendringer.
 • ERP-muligheter og installasjon hos kunde på feltnivå.
 • Ansvarlig for integrasjonskontrakt på vegne av kunden.
 • Rådgiver for butikkansvarlig.

NB! Dette kan være en rolle der dere ønsker bistand fra deres ERP leverandør.

Datakvalitets-ansvarlig:

 • Sikre tilstrekkelig kvalitet på data som overføres til nettbutikken; produkt, pris, kunder og eventuelt andre dataflyter.
 • Bistå med testdata.
 • Rådgiver for butikkansvarlig.

Butikkansvarlig / Systemansvarlig:

 • Superbruker – godt kjent med bruken av nettbutikken og dens muligheter, både front end og admin.
 • Fokus på sluttkunde og interne behov.
 • Oppbygging av informasjon i selve nettbutikken.
 • Spesifiserer krav til løsningen.
 • Ansvarlig for gjennomføring av tester.
 • Godkjenner løsning, og overtar ansvaret for nettbutikken ved lansering.
 • Sikre og ivareta intern dokumentasjon, rutiner og prosesser knyttet til nettbutikken.

Gurusofts roller i prosjektet

Også hos Gurusoft kan det være sånn at en person ivaretar alle roller i prosjektet. Det skjer i de minste prosjektene våre, men i de fleste prosjekter er vi to eller tre personer som sammen ivaretar disse rollene. I større prosjekter kan det også være sånn at flere personer ivaretar en av rollene. 

Suksess manager:

 • Deres viktigste sparringpartner.
 • Mål - sikre at dere lykkes med digitaliseringen deres.
 • Som regel den samme som deres prosjektleder.

Prosjektleder:

 • Kundes hovedkontakt.
 • Organisering og strukturering av prosjektet.
 • Fremdrift og prioriteringer.
 • Status og økonomi.
 • Endringshåndtering.

Teknisk ansvarlig/Løsningsarkitekt:

 • Kundes tekniske koordinator og -rådgiver.
 • Koordinering av tekniske prosesser med kunde og Gurusofts utviklere.
 • Analyse, estimering, planlegging og dokumentasjon av tekniske løsninger.
 • Sikrer felles forståelse av målbildet og teknisk løsning mellom partene i prosjektet. 

Utvikler (integrasjon og frontend):

 • Oppsett og implementering av nettbutikk og integrasjoner.
 • Rådgivning, koordinering, oppsett, utvikling og implementering av nettbutikk og integrasjoner.
 • Rådgivning i konkrete tekniske saker. 
 • Utvikling av kundespesifikke løsninger. 

Opplæringsansvarlig

I tillegg involveres av og til en eller flere superbrukere, som kan gi utstrakt rådgiving, support, brukerstøtte, opplæring underveis i prosjektet.

Lenker
Min side