Skip to main content
Til toppen

Tips og råd om søkeoptimalisering (SEO)

Hva kreves for at dine nettsider og produkter skal være synlige i et søk på Google? Det er ikke et enkelt svar på dette spørsmålet, men Gurusoft skriver her om tips og råd relatert til våre programvareløsninger og søkemotoroptimalisering generelt.

Publisert: 22.03.2019

Det finnes ingen eksakt vitenskap og regler for søkemotoroptimalisering og det er stadig endringer/utvikling i hva som gir beste resultater, så SEO er et fagområde dere bør jobbe med kontinuerlig i deres organisasjon. Enkle søk på temaet gir treff på mange guider og nettsteder som vil hjelpe dere med arbeidet. Vær kritisk til kilder og bruk også sunn fornuft i dette arbeidet. Et viktig poeng er at man ikke forsøker å lure søkemotorene, relevant innhold og trafikk på nettsiden er det som gjelder

Tips til økt synlighet 

Synlighet i søkemotorer handler først og fremst å forstå hva og hvordan dine kunder søker for å finne frem til produkter og tjenester som dere tilbyr. Og når dere forstår dette så handler det om å produsere relevant og kvalitetsinnhold som gjør at besøkende blir værende på siden din etter at de har kommet inn fra Google. Jo lenger de blir stående på en side, jo høyere kommer dere opp på søk i Google.

Noen enkle tips for økt synlighet:

 1. Start med å analysere dagens søk/søkefraser innenfor ditt fag/produktområde. Dette vil alltid være utgangspunktet for videre arbeid med å produsere relevant innhold.
 2. Innhold! Og da innhold som er relevant. Det er viktig å ha innhold på siden, uten innhold blir ikke siden interessant for google og spesielt er dette viktig for å få treff på organisk søk.
 3. Sørg for å berike tomme sider, med tekst, bilder og produkter.
 4. Mest mulig relevant informasjon på produkter.
 5. Inngående lenker (backlinking) har vært og er fortsatt i 2019 svært viktig for hvilken posisjon (rangering) deres nettside får i Google og andre søkemotorer. Skal dere få andre til å lenke til deres nettside må dere selvsagt produsere relevant innhold som gjør det interessant å lenke inn til siden, men det finnes også bransjekanaler og tips med å lage blogger, invitere inn gjestebloggere, etc. for å fylle nettsiden med relevant innhold som trigger andre til å lenke til deres nettside.
 6. Eksterne linker til anerkjente steder kan være bra, men gjør det tydelig for brukeren at man forlater din side, eksempelvis: “Leverandørens hjemmeside: www.gurusoft.no
 7. Sørg for at viktige og relevante sider ikke ligger gjemt langt ned i sidestrukturen. Beste praksis for hver enkelt side er at innholdet ikke skal være mer enn tre klikk fra forsiden.
 8. Knytt opp search console til din nettside.
 9. Ha et forhold til 404 sider, dvs. at hvis flere kunder bruker en inngangsport til din nettside som er en 404 side, så gjør noe med det ved eksempelvis å sende kunder til ny side. (Benytt old URL i nettbutikk admin grensesnittet) Spesielt på produkter så er dette viktig. For gode indekserte produkter bør man ta vare på URL og rute til nytt produkt.
 10. Sett opp tracking av internsøk i Google Analytics, slik at du vet hva kundene søker etter og hvilke fraser de benytter i søket. Dette gir deg grunnlag til å  å tune/justere internsøket
 11. Benytt landingssider som en inngangsport for eksempelvis kampanjer. På denne måten kan du følge kunders inngang og navigasjon på nettsiden.
 12. Bounce rate og hvor lenge er brukerne på nettsidene dine? Dette er to viktige faktorer for høy synlighet og faktorer dere må følge opp i analysearbeidet.

Hvordan jobbe med SEO i Gurusoft Adminverktøy

Først og fremst handler det om relevant innhold, men i tillegg har vi lagt til rette for at dere kan styre følgende i Gurusofts Adminverktøy:

 1. Oppsett - "Tittel på nettsted": det er lurt å ha en relevant tittel på nettstedet. Tittelen vises til slutt på hver enkelt side etter prinsippet: "Sidens tittel - nettstedets tittel"
 2. Tittel: produktet/sidens tittel, om denne ikke angis så benyttes tittel/navn skrevet på produkt/nettside.
 3. Beskrivelse: viktig da denne vises på Googles søkeresultat. Gurusoft henter denne fra produktets salgstekst, men det kan være at denne bør overstyres ved å fylle inn i SEO arkfanen. Viktig at dere benytter denne på nettsider der det kun ligger innhold.
 4. Nøkkelord: benyttes både for intern og ekstern (Google, etc.) indeksering i søkemotor, erstatter ikke relevante ord i innhold, men kan komme i tillegg til.
 5. Canonical: denne brukes for å rute treff til en annen side. Har dere flere like produkter/sider bør denne funksjonaliteten benyttes for å konsentrere treff på en bestemt side for flere tilsvarende sider. Dere fyller inn hovedsiden på de sidene som ikke skal være med å bygge opp ranking i søkemotor.

I tillegg kan Gurusoft bistå dere med såkalte rike (rich) snippets i Google, det betyr at søkeresultatet inneholder bilde, rating og fag-spesifikt innhold. Hensikten er å gjøre det mer fristende for bruker å klikke på akkurat ditt innhold i søkeresultatet.

Tips til SEO verktøy

Det finnes mange verktøy for å hjelpe dere med SEO arbeidet. Her har vi listet opp noen gratis tilgjengelige verktøy fra Google: 

 • Google Analytics https://analytics.google.com/analytics/ ) - Analyseverktøy, fanger opp data om brukers navigasjon mm. Husk at data ikke er nøyaktige, men kun viser en trend.
 • Google Tag Manager (https://tagmanager.google.com) - Egen bakdør inn i din nettside som kan benyttes til å legge inn scripts for diverse tredjeparts apper. Eks: analyse og tracking script, chat. mm. NB! Her er det fullt mulig å legge inn skadelig kode, så være forsiktig, vit hva du gjør. Kan også påvirke ytelse på din nettside. Husk GDPR og informasjonsplikt om hva man trekker av data.
 • Google Search Console (https://search.google.com/search-console/) - Verktøy som sjekker siden din bla for feil. Fanger også opp 404 sider. Search console, kan knyttes til din konto ved hjelp av Google Tag Manager.

Slike verktøy kan fort bli overveldende da det er mye data og vanskelig å vite hva man skal gjøre. Begynn med å skrive ned ønsker og behov i prosa, eksempelvis,

 • Hvor mange kunder kommer til checkout, men hopper av i kjøpsprosessen?
 • Hvor mange leser FAQ artiklene våre?

Da vil det være lettere å starte jobben med å sette opp bestemte mål for hva man skal tracke og hente ut av data.

 

Mer synlighet på Google…
Man kan eksempelvis benyttet seg av Google Merchant som er et verktøy for å servere Google dine produkter som du ønsker mer fokus på. Gurusoft har egen feed som kan integreres med Google Merchant.

Gurusoft og teknisk kvalitet

Gurusoft tar som programvareleverandør ansvar for teknisk kvalitet, dvs. vi følger utviklingen i søkemotorer som Google og tilpasser vår programvare til de kravene og anbefalinger som gjelder for tekniske løsninger. I tillegg til riktig programkode er mobiltilpassede nettsider, god brukervennlighet/UX og lastetider med på å øke nettsidens synlighet. Dette er områder som Gurusoft har høy fokus på og der våre løsninger scorer bra i testverktøy.

Gurusoft følger Schema.org standarden ved at elementer på nettsiden, eksempelvis produktnummer, produktnavn, pris, etc., er tagget/merket med Schema.org-attributter. Fordelen med dette er at søkemotorene vet hvilket innhold som er hva på den enkelte nettside levert fra Gurusoft. Dette er ikke noe dere som kunde må tenke på i hverdagen, men bidrar til høyere teknisk kvalitet og synlighet om dere gjør et godt arbeid med innhold. 

HTTPS/sikkerhetssertifikat, Gurusoft har for øvrig i mange år levert nettsider med anerkjent sikkerhetssertifikat, dette er avgjørende for å sikre god page rank på deres nettsider.

Lighthouse

Nettleseren Chrome har også en utvidelse/extension som heter Lighthouse som kan være nyttig i arbeidet med søkemtoroptimalisering. Se eksempelskjermbilde hentet fra Gurusofts demo installasjon nedenfor.
(https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/)

Lenker
Min side