Skip to main content
Til toppen

Tips og typiske feil ved opplasting

Å bruke opplastingsfunksjonen i nettbutikken er en effektiv måte å berike store mengder data. Dette kan være alt fra produktattributter, navn og bilder, til brukere, produkttekster og informasjon i SEO-fanen. I denne artikkelen kan du lese mer om våre tips og typiske feilkilder til opplasting, og dermed også være mer rustet til å lykkes. 

18. november 2020 av Kjersti Arneberg og Linda Fermann


Opplasting er en funksjon som er tilgjengelig under Produkt, Kunde og Media i admin i nettbutikken din. Er du ny til opplasting anbefaler vi at du tar en titt under opplæring og ser på både uttrekk og opplasting, før du leser denne artikkelen. Vi anbefaler også å teste i demobutikken dersom du er usikker.

Våre tips

Våre tips til opplasting er enkle, men krever både tid og øvelse:

1. Øvelse gjør mester!
Noen ganger kan opplasting virke som et eget fag! Det er viktig å holde tunga rett i munnen, og vite hvilket felt som skal hvor. Opplasting er ikke komplisert - men det krever øvelse. Vi råder deg derfor å prøve deg frem med opplasting på 5-10 produkter før du tar den store opplastingen, og eventuelt prøve deg litt fram i Demobutikken vår.

2. Bruk uttrekk før du skal laste opp
Når du skal laste opp, kan det være en fordel å starte med å ta et uttrekk.

 • Dette gjelder særlig dersom det allerede finnes informasjon i noen av feltene du skal arbeide med, og som du kanskje ønsker å legge til mer informasjon på. For at denne informasjonen ikke skal gå tapt, må du først hente den ut. Årsaken er at det som lastes opp erstatter det som eventuelt måtte være lagret der, det legges ikke til.
 • En annen fordel med å gjøre et uttrekk er at du mer eller mindre får en fasit på hvordan filen du skal laste opp skal se ut og hva feltene heter. Når du gjør et uttrekk, så blir alle kolonnene navngitt med det de heter i systemet. Da er det enkelt å mappe hvilken kolonne i regnearket som tilhører hvilket felt i nettbutikken som du må definere under opplasting.
 • I tillegg får du en god oversikt på hvilke felter som du kanskje mangler å fylle inn informasjon på, samt hvordan innholdet skal skrives i ulike felter. Som for eksempel på felter som krever en tallverdi eller en boolsk verdi (true/false)
 • Videre kan et uttrekk som inkluderer nummer også gi deg en god base på filen du skal jobbe videre med, slik at du slipper å fylle dette inn manuelt. Nummer må alltid være en del av opplastingen, da det er det som er identifikatoren på hva som skal oppdateres (hvilket produkt, kunde, bruker eller pris)

3. Bruk filter ved uttrekk
Selv om du skal oppdatere alle produktene dine via opplasting i nettbutikken, kan det være lurt å dele det opp i mindre arbeidsbolker. Du kan da velge ut alle produktene fra en bestemt side, og kun akkurat de feltene du trenger. Dersom du har en stor produktkatalog og henter ut alle felter på hele produktkatalogen, så vil det ta lang tid å generere uttrekket. Spar tid ved å bare hente ut det du trenger i uttrekket.

4. Importer filen - ikke åpne den direkte i Excel eller Google Spreadsheet
Dette punktet er helt essensielt for å unngå noen feilkilder nevnt i denne artikkelen. Programmet du åpner filen i, særlig Excel, er noen ganger litt for for "smart", og formaterer og endrer på innholdet i filen. Dersom du bare åpner filen, så kan for eksempel produktnummeret bli endret på. Dersom et produktnummer er "0123" i filen du har hentet ut, så vil Excel fjerne den ledende nullen, og når filen er åpnet, så er produktnummeret endret til "123". Og det er jo definitivt ikke det samme produktet som "0123". Derfor er det viktig at du importerer filen, og du kan finne mer informasjon om hvordan du gjør det i Excel her, og informasjon om hvordan du gjør det i Google Spreadsheet her. Hvis du innarbeider dette som en vane, så vil du unngå mange av de feilkildene som nevnt nedenfor.
 
5. Sett datatype til å være tekst i regnearket
Marker hele regnearket (øverst i venstre hjørne), og under "Format" så setter du at alle cellene skal være av type tekst. Da unngår du å få feil i opplastingen som følge at det ligger noen annen datatype i cellene.

6. Vær nøye!
Videre i denne artikkelen kommer vi til å fortelle om noen typiske feilkilder til at opplasting ikke blir som ønsket. Dette kan være alt fra at noen produkter ikke blir oppdatert, til at data forsvinner, eller hele filen blir stoppet fra å bli lastet opp. Mange av feilkildene er kanskje åpenbare - i hovedsak kunne de vært unngått hvis man finkjemmer fila for småfeil - rett og slett at man er nøye!

 

Typiske feilkilder

Følgende er noen typiske feilkilder som vi ofte ser at er årsaken til at opplastingen ikke gikk som ønsket:

1. Manglende kolonneoverskrifter
Det må alltid settes kolonnenavn, og disse må tas med i opplastingen. Dersom man glemmer å ta med seg raden med kolonnenavn, vil ikke opplasingen fungere.

2. Datatype: Tall til tekst
Når du laster opp fra en Excel-fil har kolonnen du setter informasjon inn i definert datatype: Er det tall, en dato, tekst som er i denne kolonnen? Noen ganger kan datatype virke uproblematisk, men det er ikke alltid det. Dersom du har en kolonne som er satt til datatype tall, kan 002 bli oversatt til 2. Og produktnummer er jo ikke 2, det er 002. Dermed vil ikke denne linjen bli lest i opplastingen dersom produktnummer 2 ikke finnes. Eller enda verre, produktnummer 2 vil bli oppdatert med informasjonen til produktnummer 002 - og det var jo ikke meningen. Derfor anbefaler vi alltid at du setter datatype til tekst i hele regnearket, slik at informasjonen du legger inn er det som blir lest når du gjennomfører opplastingen.

3. Mellomrom
I filen kan det være et mellomrom bak en verdi. Og det er jo nettopp det som er litt irriterende med mellomrom- de er "usynlige" når de er plassert bak et tall eller tekst. Dersom du har et produkt som ikke ble oppdatert, sjekk om dette er fordi produktnummer eller annen informasjon som ikke ble lest over har et mellomrom bak seg. Dette kan være årsaken til problemet!

4. Duplikater Når du laster opp filen, er det viktig at det ikke er duplikater av den unike nøkkelen i opplasting: For media- og produktopplasting er dette produktnummer. I brukeropplasting er det e-posten (brukernavnet) til brukeren. Dersom det er duplikater vil den ene overskrive den andre, eller ingenting vil bli lastet opp på dette produktet/denne brukeren. Sjekk derfor alltid om du har duplikater i filen du laster opp. Dette gjør også at uttrekket ikke tar unødig tid.

5. Attributtype - Riktig verdi
Når du fyller ut verdien på attributtet, sjekk at du fyller ut en verdi som samsvarer med det du har valgt som datatype på attributtet. Hvis du for eksempel forsøker å laste opp bokstaver i attributter som er definert som heltall og ikke tekst, vil denne ikke bli lest. Under ser du en oversikt over datatypene attributter kan ha, og hvilken verdi som følgelig brukes.

 • Boolsk Verdi: TRUE eller FALSE. Dette kan også stå som JA eller NEI dersom du har regneark med norsk satt som språk.
 • Heltall: Tallverdi uten komma/punktum.
 • Desimaltall: Tallverdi med komma/punktum.
 • Tekst: Tekst, men det kan også innholde tall eller spesialtegn -med unntakk av fnutter som vi kommer tilbake til. 
 • Attributter med flere verdier: Noen produkter kan ha flere verdier av et attributt. Kolonnen med slike attributter, må verdiene separeres med komma i opplastingen. Det er viktig at det kun er komma, og ikke mellomrom, mellom verdiene. For at dette skal komme riktig inn i nettbutikken, er det viktig at du påser at attributtet har egenskapen "Flere verdier" i nettbutikken. Å separere verdier med komma gjelder også i opplasting av varianter, tilbehør, alternative og anbefalte produkter, samt nøkkelord og sider. 

6. Fnutter/gåsetegn
Fnutter, eller gåsetegn som mange av oss kaller det, er et tegn som ikke er akseptert i opplastingen. Det vil si at ingen av verdiene kan inneholde fnutter ("), dersom opplastingen skal fungere.

7. Tomme felter

Vær obs på at tomme felt i en opplasting tolkes som at verdier som ligger inne på dette feltet skal slettes. For eksempel vil dette si at dersom du har ett produkt med flere tilbehørsprodukter, og du laster opp en fil med et blank felt på tilbehør, vil dette produktet miste alle sine tilbehørsprodukter.
 
For å unngå at innhold i de felter som er listet under slettes dersom de er tomme, må du huke på "Ignorer tomme felt", se punkt 7 for mer informasjon. Vær også obs på at dersom attributter får en verdi "blank", så kan det medføre at dette vises i dynamisk filter.
 
Med bakgrunn i dette så anbefaler vi at du kun benytter tomme felt dersom det er din intensjon at innholdet skal slettes.
 
Hvis følgende felter er tomme i opplasting av produkter, så slettes innholdet i feltet i nettbutikken (ikke uttømmende liste):
 • Navn
 • Tittel
 • Salgstekst
 • Beskrivelse
 • EAN-kode
 • Gyldig til
 • Gyldig fra
 • Attributter
 • Varianter
 • Anbefalte produkter
 • Tilbehørsprodukter
 • Alternative produkter
 • Sider
 • Alle felter under "Søkemotor (SEO)"-fanen
 
Andre felter ignoreres dersom de er tomme, da løsningen krever at det fylles inn en verdi for å endre innholdet i feltet. Dersom følgende felter er tomme i opplasting av produkter, så slettes ikke innholdet i feltet i nettbutikken (ikke uttømmende liste):
 • Arbeidsflyt
 • Status
 • URL alias
 • Attributtsett
 • Pris
 • Lagerbeholdning
 • Momsgruppe
 • Egenskaper
 • Produsent
 • Grupper

8. Konfiguering av opplasting 
Underveis i opplastingsprosessen, så får du muligheten til å gjøre to konfigureringer, "Opprett hvis nummer ikke eksisterer" og "Ignorer tomme felt". Her er det viktig at du forstår konsekvensen av å huke disse på, og kun huker på disse i de tilfellene hvor det er ønskelig.

"Opprett hvis nummer ikke eksisterer"
Dersom du huker på dette feltet, så vil det bli opprettet nye produkter dersom filen inneholder noen produktnummer som ikke eksisterer i nettbutikken. I de fleste tilfeller er dette noe som ikke er ønskelig, da nye produkter skal oppstå via import fra deres ERP-system. Og skulle du for eksempel huke på dette, og ha en fil som inneholder formateringsfeil, ref. ovenfor, så vil det oppstå nye produkter som ikke skulle vært opprettet. Så - dette bør kun hukes på dersom du faktisk ønsker å opprette nye produkter i nettbutikken via opplastingen.

"Ignorer tomme felter"
Som nevnt i punkt 6 ovenfor, så er det slik at innholdet i et felt ved opplasting overskriver det som måtte være lagret på det feltet i nettbutikken. Dette gjelder også om det feltet er tomt i opplastingen. For eksempel vil innholdet i "Salgstekst" forsvinne dersom du laster opp et produkt med dette feltet og det er tomt. Det er nettopp slik du kan fjerne/slette informasjon som ligger på et felt på et produkt. Men, hvis det er slik at du i opplastingen har med ett/flere felt som ikke er fylt ut på alle produktene, og ikke ønsker å slette informasjonen som måtte finnes på disse i nettbutikken allerede, så ønsker du å huke på "Ignorer tomme felter". Da vil opplastingen "hoppe" over de felter som er tomme i det utvalget du laster opp, og innholdet som måtte finnes i disse felter blir ikke fjernet.


9. Kun tall
Noen felter kan kun ha tallverdier. Dette gjelder arbeidsflyt, status, pris, antall og mva-gruppe. I tillegg til disse, vil dette også gjelde attributter som har datatype satt som heltall eller desimaltall.

Statusene har følgende tallverdier (produkt):

 • Ny = 100
 • Publisert forhåndsvisning = 200
 • Publisert forhåndsbestilling = 400
 • Tilgjengelig for salg = 600
 • Under utfasing = 800
 • Midlertidig utsolgt = 900
 • Utfaset = 1000

Arbeidsflyt har følgende tallverdier (produkt):

 • Ny = 100
 • Importert = 200
 • Under arbeid = 400
 • Godkjent og publisert = 800

Arbeidsflyt (kunde)

 • 800 = Godkjent
 • 200 = Importert
 • 300 = Sendt søknad
 • 400 = Under arbeid
 • 100 = Ny 

Status (kunde)

 • 500 = Aktiv
 • 600 = Aktiv med kredittsperre
 • 700 = Aktiv med handlesperre
 • 800 = Aktiv med eskportsperre
 • 900 = Tilbaketrukket
 • 1000 = Avsluttet
   

10. Format på dato
Når du laster opp felt som er en dato, må du bruke formatet dd.mm.yyyy
Et eksempel er 03.11.2020

Opplever du problemer med opplasting, og du ikke fikk hjelp av denne artikkelen, ta kontakt med oss gjennom supportsystemet eller Basecamp med informasjon om hva du opplever som feil. Legg også ved filen du brukte for å laste opp. Så skal vi hjelpe deg!

Hva synes du om denne artikkelen?

Lenker
Min side