Til toppen

Opplæring 1802 - Produkt - Opplasting av produkter

Før dere går i gang med opplæring av "Opplasting" anbefaler vi at dere har sett instruksjonsvideoene og forstått stegene for "Uttrekk", da dette er to funksjonaliteter som henger sammen.

Gurusoft har som del av vår PIM (Product Information Managment) verktøykasse utviklet flere verktøy for å gjøre det enkelt å vedlikeholde produktinformasjon.  Et av verktøyene er at dere kan vedlikeholde produktinfo/tekster via bruk av regneark som Microsoft Excel eller Google Sheet. 

Denne opplæringsvideoen beskriver hvordan dere laster opp produktinfo/-tekster fra fil, typisk en Microsoft Excel eller kommaseparert (CSV) fil.
 

Stikkord for denne videoen:

 1. Last opp fil fra lokal pc/disk eller lim inn produktinfo i eget felt

  • støtter Microsoft Excel

  • støtter kommasepartert fil (CSV)

  • innliming av produktinfo forutsetter at tekst er adskilt med tabulator.

 2. Sett opp mapping av felt til felt

  • første rad i fil blir lest inn som overskrift/beskrivelse av hva som kommer i neste rad

  • gå gjennom felt for felt og gjør mapping til Gurusoft felter

  • vanlig måte å søke frem felter ved å skrive navnet på feltet i input felt.

 3. Sammendrag og fullfør opplasting

  • dette steget gir en oversikt over hvilke felter som er mappet opp

  • mulighet for å gå ett steg tilbake

  • velg knapp "Fullfør opplasting" dersom alt er ok

  • opplasting går i bakgrunn og dere kan følge fremdriften.

 4. Når opplasting er fullført kan dere gå inn på sammendraget og se hvor mange produkter som ble lastet opp, antall nye og endrede produkter.

 

NB! Innhold fra produktfil vil overskrive data i Gurusoft så det er lurt å kvalitetssikre innholdet før opplasting gjøres. 

Se også trinn 2, hvordan redigere fil via regneark/excel: