Skip to main content
Til toppen

Forbered dere til målbildemøte

I starten av et nytt prosjekt inviterer vi dere til et felles målbildemøte. I denne artikkelen kan dere lese om hvorfor vi har dette møtet, og hvordan dere kan forberede dere.

7. mai 2020 av Kjersti Arneberg 


Hva er et målbildemøte? 

Hele hensikten med en målbildefase er å sikre at alle i prosjektet får samstemte forventninger om hvordan deres nye nettbutikk skal oppleves og se ut når den lanseres for deres kunder. For å komme frem til dette trenger vi gode diskusjoner rundt deres, og deres kunders, behov og ønsker. Vi samles i ett eller flere målbildemøter og diskuterer dermed disse behovene og ønskene.

I et standard prosjekt har vi normalt ett målbildemøte, men vi kan gjerne ha flere møter hvis det viser seg å være behov. Hvor mange møter som trengs kommer normalt an på:

 • hvor mye rådgiving og diskusjoner det er behov for
 • hvor forberedt man er til disse møtene
 • hvor mange, og hvor komplekse, tilpasninger dere ønsker
 • hvor presise/tydelige krav dere har til tilpasninger av nettbutikken

Målbildefasen er en kreativ fase der mye diskuteres, men etter at møtene er ferdig vil vi dokumentere planlagt løsning i et målbildedokument. Dette dokumentet beskriver da avtalt mål på et overordnet nivå, og er dermed utgangspunktet for hva prosjektet jobber videre med.

Hvem bør delta i et målbildemøte

Gurusoft stiller normalt med to personer i dette møtet, både prosjektleder og den som blir teknisk løsningsansvarlig for løsningen vi leverer til dere. Sannsynligvis finner dere både deres prosjektleder og teknisk ansvarlig her på denne siden over alle våre guruer.

NB! Dette er ikke et teknisk møte. Dette er et møte der vi har fokus på ønsker og behov tilknyttet ny løsning, først og fremst fra deres kunders ståsted, men selvsagt også deres egne ønsker.

Vi anbefaler dermed at de som deltar i møtet er de som stiller krav til løsningen, og de som har fokus på sluttkundenes behov. Ut fra prosjektrollene vi anbefaler gjelder dette først og fremst deres nettbutikkansvarlig/systemansvarlig. Det kan i tillegg være en fordel å ha med noen som kjenner interne prosesser og gjerne hvordan man bruker systemer nettbutikken skal integrere med. Det trenger som nevnt ikke være på veldig teknisk nivå, mer på brukernivå i denne omgang. Vi anbefaler i tillegg at prosjektleder deltar. 

Dersom dere ønsker å stille med flere personer/roller, er det selvsagt ikke noe i veien for det, men vær oppmerksom på at erfaringsmessig kan da interne diskusjoner og koordineringer fort ta en del tid i møtene.

Anbefalte forberedelser før møtet

Det er en stor fordel om begge parter gjør forberedelser til møtet.

Vi i Gurusoft vil forberede oss ved å gjennomgå deres nåværende nettside/nettbutikk, og vi vil selvsagt gjennomgå eventuelle kravspesifikasjoner hvis det finnes. Vi vil også forberede oss til å lede selve målbildeprosessen og klargjøre nødvendige dokumenter.

Vi anbefaler at dere setter av god tid til forberedelser, og dere har tre hovedområder å forberede dere på:

 1. Gurusofts standard programvare
 2. Behov, ønsker og krav til ny løsning
 3. Diskusjonstemaer i målbildemøte

1. Gurusofts standard programvare

Siden dere nå skal ha en ny løsning levert av Gurusoft er det viktig at dere setter dere inn i hva denne inneholder og innebærer. Det høres selvsagt ut, men det er overraskende mange som tar utgangspunkt i dagens løsning når de diskuterer ny løsning. Dette er på en måte helt naturlig, da det er den man har erfaring fra, men samtidig blir diskusjonene da fort begrenset av dagens løsning. 

Vi anbefaler derfor at vi hovedsaklig diskuterer ut fra deres nye løsning, og da må dere kjenne den godt.

Alle våre nettbutikker tar utgangspunkt i vårt Grunnprodukt, Gurusoft Ecommerce. For å bli kjent med dette produktet anbefaler vi:

For dere som skal ha integrasjoner anbefaler vi også å lese om det her: https://www.gurusoftecommerce.no/integrasjoner.

Utover Grunnproduktet og integrasjonsprodukter har vi laget mange tilleggsprodukter. Vi anbefaler å sjekke om noen av disse er interessante og kan dekke noen av behovene deres. 

PS! Alle tilleggsprodukter kan testes gratis i inntil tre måneder i prosjektfasen, før lansering.

Hvis dere har gjennomgått våre standard produkter og fremdeles har krav og ønsker som ikke er dekket, så kan vi selvsagt lage kundetilpasninger. Disse må diskuteres nærmere, ref neste punkt.

2. Behov, ønsker og krav

Dersom dere har forventninger, behov, ønsker og krav til ny løsning så er det viktig at vi får vite om dem og at de blir diskutert.

Før dere starter på en eventuell kravspesifisering så anbefaler vi at dere har gjennomgått vår standard programvare, sånn at ikke dere eller vi bruker unødvendig tid på å skissere krav som allerede finnes og inngår i deres nye løsning.

Start gjerne med en enkel stikkords- og huskeliste for hva dere ønsker å spørre oss om og så diskuterer vi det i møtet. Send oss gjerne dette før møtet, så rekker vi kanskje å ta det med i våre forberedelser.

Dersom dere har spesifikke ønsker og krav så må det før eller siden utarbeides en kravspesifikasjon. Så begynn gjerne å dokumentere og eventuelt skissere krav til løsningen nå. Det må ikke nødvendigvis være ferdig i målbildefasen, men det bør absolutt være på plass før vi starter utviklingen. 

Det er ikke alltid lett å uttrykke forventninger helt konkret, men tenk også på at det da heller ikke er lett å levere som dere forventer. Jo mer konkret krav og forventninger uttrykkes, jo lettere er det å leve opp til disse forventningen, eller i det minste diskutere og forstå dem og se om vi kan få samstemt forventningen.

Husk at det som er selvsagt for en person er ikke nødvendigvis selvsagt for en annen. Så ikke vær redd for å inkludere selvsagtheter i en kravspesifikasjon, tvert i mot er det en fordel.

Vi vil diskutere mye av dette i møte, og vi hjelper selvsagt med å stille de rette spørsmålene og hjelper med å formulere kravene deres, men jo bedre forberedt dere er jo raskere og enklere finner vi målbildet.

Tips - Tenk gjennom hvorfor dere har dette behovet, og hva dere ønsker å oppnå med det. Det er det første vi vil spørre dere om.

3. Diskusjonstemaer i målbildemøte

I målbildefasen vil vi ta en overordnet gjennomgang av deres forretning og alle viktige prosesser tilknyttet den nye nettbutikken. Vi leder møtene, og stiller en del spørsmål. Nedenfor er eksempler på spørsmål som dere kan forberede dere på.

Om dere

Her ønsker vi å bli bedre kjent med dere og forstå hva som er viktig, og vil bl.a finne ut mer om:

 • Deres selskap, historie, bransje og konkurrenter.
 • Dagens løsning, hva som eventuelt fungerer bra og dårlig.
 • Mål og ambisjonsnivå med nettbutikken

Om produkter

Her ønsker vi å forstå hvilke produkter dere tilbyr og hvilke produktdata dere ønsker å ha i ny løsning, samt hvor data kan komme fra. Vi diskuterer bl.a.:

 • Hvor mange produkter har dere i ERP, og hvor mange av disse skal over i ny nettbutikk? Har dere noen måte å skille dette i dag?
 • Hvilke produkttyper har dere, "vanlig/enkeltstående" produkt, varianter, sammensatte/bundle, konfigurerbare?
 • Hvor mye, og hvilken type informasjon, har dere i ERP?
 • Hvilken produktinformasjon skal opparbeides hvor; i ERP, nettbutikken, regneark/csv-filer, andre kilder?
 • Hvilke statuser kan et produkt ha, og hva betyr de?

Om beholdning

Her ønsker vi å finne ut av hvor viktig oppdatert beholdning er, og om det skal være logikk knyttet til visning og/eller handel basert på beholdning.

 • Ønsker dere en logikk knyttet til antall produkter på lager? I tilfelle hvorfor og hvilke(n)?
 • Hvordan ønsker dere å presentere beholdning i nettbutikken?

Om bilder

Sett dere inn i det som har med bildehåndtering og Cloudinary å gjøre. 

Om kunder

Her ønsker vi å bli bedre kjent med hvem deres kunder er, og diskuterer bl.a.:

 • Hvem er deres typiske kunder? B2B? B2C? Anonyme?
 • Hvordan skal dere få kunder til å bli aktive i nettbutikken?
 • Hvor skal nye kunder oppstå? Hvilken kvalitetssikring ønsker dere av dem?
 • Hva skal uregistrerte eller nye kunder i nettbutikken få lov til? Skal de kunne se produkter/priser/beholdning, få lov til å handle?
 • Er det behov for å styre ulikt innhold til ulike kunder? Vurder i tilfelle om produktet Tilgangskontroll kan dekke behovene deres.
 • Skal kunder kunne administrere egne adresser?

Om priser

Her ønsker vi å forstå deres prisregler for å sikre at disse gjenspeiles i nettbutikken. Her diskuterer vi bl.a.:

 • Har alle produkter en grunnpris?
 • Hvordan gir dere rabatter? Kunde/kundegruppe - produkt/produktgruppe?
 • Har dere rabatt på rabbat?
 • Vinner alltid laveste/billigste pris?

Om ordre

 • Hvor mange ordre/ordrelinjer ila. en periode (dag, uke, måned)?
 • Hvor stor andel av omsetningen går via nettbutikken?
 • Hvilke(n) betalingsløsning er ønskelig?
 • Hvilke(n) fraktløsning er ønskelig?
 • Skal det være mulig å handle fra andre land enn Norge?
 • Skal deres selgere/ansatte kunne sende tilbud og legge ordre for kunder? Vurder i tilfelle om produktet Selgerverktøy kan dekke behovene deres.
 • Skal kunden kunne velge dato for ønsket levering?

Annet

Her ønsker vi å avklare noen generelle punkter og avdekke om det er noe annet vi har glemt.

 • Er det behov for navigasjon utover en hovedmeny, f.eks. filter? Vurder i tilfelle om produktet Dynamisk filter kan dekke behovene deres.
 • Er det spesielle ønsker ift. tilpasning av internsøket. Noe arbeid med dette må påregnes, se vårt grunnoppsett av søk.
 • Er det ønskelig med generelle designtilpasninger?
 • Annet vi har glemt? Skriv det på listen deres og ta det med til møtet.

 

Lenker
Min side