Skip to main content
Til toppen

Intern søkemotor Solr

Gurusoft benytter den åpen kildekode-baserte søkemotoren Solr for internt søk i våre nettbutikker.

Solr er mye brukt i webløsninger med høy trafikk og gir dere stor fleksibilitet i oppsett av internt søk i nettbutikken, både med tanke på hvilke felt som skal indekseres, og vektingen av dem. Solr er også grunnlag for eventuell filterbasert navigasjon dersom det blir aktuelt.

Ved leveransen av Gurusoft Ecommerce inkluderer Gurusoft også et grunnoppsett av Solr. I grunnoppsettet har vi indeksert følgende felter:

 • Produkt: produktnummer, EAN-nummer, navn, tittel, salgstekst, beskrivelse, produsent, kategori og nøkkelord (keywords i adminverktøyet).
 • Artikkel: nummer, navn, tittel, ingress og beskrivelse.
 • Side/produktkategori: nummer, navn, tittel og beskrivelse.

Søkemotoren Solr må synkroniseres (les: indekseres) fortløpende med grunndata fra Gurusoft Ecommerce for å kunne fungere. Indeksering gjøres som følgende: 

 • Full indeksering ved oppstart av Gurusoft Ecommerce
 • Endringer oppdateres hvert 5. minutt. Det betyr at det kan ta inntil 5 minutter, men i gjennomsnitt 2,5 minutter, fra dere endrer grunndata til disse er oppdatert i Solr.

I en søkemotor har vi mulighet for å vekte hvordan brukers treff i søkemotoren prioriteres i søkeresultatet. Følgende prinsipper gjelder for en standard nettbutikk leveranse:

 • Alle felter gis en poengsum ved søk, basert på hvor "godt" søket treffer i feltet. Dette er basert på en intern formel i Solr.
 • Treff i definerte felter skal gi høyere poengsum (høy, medium, lav) da det er mest relevant å prioritere disse høyt opp i et søkeresultat. Nedenfor har vi oppgitt de felter som får en slik høyere poengsum ved eksakt eller delvis treff. Alle andre felter forholder seg til søkemotorens vanlige poengsum. 
  • Produktnummer får høy prioritet ved eksakt treff.
  • Produktnummer får medium prioritet ved delvis treff.
  • Produktnavn får medium prioritet ved eksakt treff.
  • Produktnavn får lav prioritet når søket ved delvis treff.
  • Produsentnavn får medium prioritet ved eksakt treff.
  • Produsentnavn får lav prioritet når søket ved delvis treff.
  • Produktkategorinavn får medium prioritet ved eksakt treff.
  • Produktkategorinavn får lav prioritet når søket ved delvis treff.

Søkereglene kan tilpasses sånn at søket i deres nettbutikk fungerer nøyaktig som dere ønsker. Dersom dere ønsker tilpasninger anbefaler vi at dere beskriver noen testhendelser og hvilke resultatet dere da hadde forventet å få. Deretter diskuterer vi dette, og så justerer vi søket sånn at det treffer deres data så godt som mulig.

Les mer om Solr her

Lenker
Min side