Skip to main content
Til toppen

Viktige dokumenter underveis i prosjektet

Vi benytter oss av forskjellige dokumenter underveis i prosjektet. Her vil vi snakke om de i nærmere detalj og i hvilken fase de vil være relevante.

20. september 2020 av Tonje Jørgensen


Målbildedokument

I fase to, målbildefasen, vil vi benytte oss av et målbildedokument. Vi bruker dette dokumentet for å sikre samstemte forventninger for hva som skal leveres i nettbutikkprosjektet. 

Løsningsdokument 

I fase tre, klargjøringsfasen, utarbeider vi et løsningsdokument for å beskrive tilpasninger i selve nettbutikken/frontend. Dette dokumentet vil være levende dokumenter som følger hele levetiden til nettbutikken deres. 

Integrasjonskontrakt

Også i klargjøringsfasen vil vi dokumentere alle mapping- og integrasjonsregler i en integrasjonskontrakt. 

Kravspesifikasjon/Løsningsforslag

Dette dokumentet beskriver kundetilpasninger som er gjort i nettbutikken deres, utover startpakken. Vi vil bruke det når vi skal diskutere og dokumentere kundetilpasninger, som typisk skjer i fase tre, klargjøringsfasen. 

Interne rutiner hos dere

I tillegg til de dokumentene over som vi vil utarbeide med dere, så anbefaler vi at dere oppretter rutiner når det kommer til dokumentasjon internt hos dere. Vi kommer gjerne med tips og triks, det er bare å spørre oss hvis dere trenger hjelp til å komme igang. 

Våre anbefalinger er å dokumentere: 

  • Testing: Testplaner, -data, -gjennomføring
  • Bruk av nettbutikken
  • Interne prosesser i og tilknyttet nettbutikken
  • Feilhåndtering

 

Les mer om våre anbefalinger rundt interne rutiner her

 

Lenker
Min side