Skip to main content
Til toppen

Responstid

Når du er i et prosjekt med oss, og lurer på noe, ønsker man seg ofte respons med én gang. Likevel opplever du kanskje av og til at det tar litt tid før du får svar, selv om vi alltid etterstreber å svare deg så fort som mulig. Denne artikkelen handler om responstiden dere kan forvente fra oss, samt våre tips til hva som gjør at vi slipper å vente på hverandre. Slik kan vi ha riktige forventninger til hverandre og sammen sikre et effektivt prosjekt!

21. september 2020 av Kjersti Arneberg


 

Hvilken responstid kan jeg forvente - og hvorfor?

Vårt mål er alltid å svare deg så fort som mulig! Likevel har vi noen ganger så mye å gjøre at "så fort som mulig", ikke oppleves som fort nok. Derfor ønsker vi å redegjøre for dere som er i prosjekt med oss, hva dere kan forvente av oss - og hvorfor. Det at det tar tid for oss å svare er selvsagt unntaket, ikke regelen! 

Vi i Gurusoft har flere kunder i prosjekt samtidig, i tillegg til kunder som har live nettbutikker som ønsker å videreutvikle løsningene sine. Hvor mye vi har å gjøre, samt hvor mange av oppgavene våre som er kritiske, kan variere kraftig og vil være avhengig av våre kunders mål og ambisjoner. I perioder har vi rett og slett mye å gjøre, mens det er mer rolig i andre perioder, noe vi tror de fleste av våre kunder også kjenner seg igjen i.

Opplever dere at det tar noen dager før vi svarer, er dette årsaken - og noe dere må forvente. På samme måte forventer heller ikke vi umiddelbar respons fra dere. 

Deres prosjektleder i Gurusoft sjonglerer flere prosjekter samtidig, og har ofte flere møter i løpet av en uke. Noen møter er også heldagsmøter. Dermed kan det noen ganger ta noen dager før dere kan forvente svar fra deres prosjektleder. Prosjektlederen i Gurusoft er deres kontaktperson, og har ansvaret for å følge opp at dere får svar og at det er framgang i prosjektet. Hun eller han vil prioritere oppgaver internt og sette ressurser på oppgaver som dere har behov for at blir utført. Er det noen oppgaver som er viktigere for dere enn andre, si ifra til prosjektlederen deres. 

Generelt vet vi at mange av dere ønsker leveranser før jul og før sommeferien, så hvis dere har mulighet til å planlegge leveranser utenom disse høytidene kan det være en fordel.

Book oss!

Noen ganger kan dere ha mange spørsmål. For å unngå fram-og-tilbake-kommunikasjon som drar ut i tid kan det lønne seg å booke oss for en gjennomgang. Da får vi begge satt av tid og får jobbet effektivt sammen.

Slik sparer dere også konsulenttimer!   

Vi kan gjerne også sette av faste tider for en status og oppfølging i prosjektet, dette avtales med deres prosjektleder.

 

Viktig dato for testmiljøet? 

Dersom dere har en viktig dato for testmiljøet, og det er nødvendig at vi er tilgjengelig, si ifra til oss på forhånd. Dette kan være alt fra at dere skal vise frem den nye nettbutikken til ansatte, til at dere skal ha en større test av funksjonalitet. Hvis dere sier ifra kan vi planlegge å ha tilgjengelige ressurser som dere kan kontakte dersom noe skulle dukke opp. 

Kritikalitet før lansering 

Før en nettbutikk er lansert regnes ingen oppgaver som kritiske. For at en oppgave skal være kritisk må den påvirke umiddelbare driftskritiske funksjoner, samtidig som deres kunder har tilgang til nettbutikken. Før deres kunder har tilgang til nettbutikken kan vi derfor ikke prioritere noen oppgaver som kritiske. Men det vil selvsagt alltid være viktige oppgaver i prosjektet, og noen av dem er viktigere med tanke på fremdrift enn andre. Vi vil derfor prioritere de viktigste oppgavene med tanke på fremdrift aller først.  

Ønsker du en oppgave utført innen en bestemt dato, ønsker vi at dere sier ifra til deres prosjektleder i god tid. Gi også tydelig beskjed hvis det er oppgaver som stopper deres fremdrift.

Vi ønsker å være så rask som mulig! 

At det kan ta tid før vi svarer er selvsagt ikke alltid tilfellet! Fordi vår arbeidsbelastning varierer i så betydelig grad, vil dere ofte oppleve at vi svarer med en gang, eller at mange oppgaver blir utført på deres prosjekt i løpet av en uke. Vårt ønske er alltid at prosjekt med oss skal oppleves smidig. 

Samstemte forventninger om responstid, samt generell oppfølging, er et viktig ledd for å unngå frustrasjon som kan skade samarbeidsprosessen. Derfor er det viktig at dere tar kontakt med deres prosjektleder, dersom dere opplever kommunikasjonsflyten eller fremdriften som problematisk.

Vårt mål er å bistå dere så raskt det lar seg gjøre!
 


Hva synes du om denne artikkelen?

Lenker
Min side