Skip to main content
Til toppen

Cloud 23 - Nettsted - Opplasting

Opplasting av sider og artikler

Før dere går i gang med opplæring av "Opplasting" anbefaler vi at dere har sett instruksjonsvideoene og forstått stegene for "Uttrekk", da dette er to funksjonaliteter som henger sammen.

Gurusoft har som del av vår PIM (Product Information Managment) verktøykasse utviklet flere verktøy for å gjøre det enkelt å vedlikeholde produktinformasjon. Et av verktøyene er at dere kan vedlikeholde informasjon via bruk av regneark som Microsoft Excel eller Google Sheet. 

Masseoppdatering/vedlikehold av informasjon via regneark består av tre trinn: 

 

Stikkord til denne videoen:
 1. Last opp fil fra lokal pc/disk eller lim inn informasjon i eget felt
  • Støtter Microsoft Excel

  • Støtter kommasepartert fil (CSV)

  • Innliming av info forutsetter at tekst er adskilt med tabulator

 2. Sett opp mapping av felt til felt
  • Første rad i fil blir lest inn som overskrift/beskrivelse av hva som kommer i neste rad

  • Du har mulighet til å velge mellom at systemet foreslår mapping eller å gjøre det manuelt

   • Med forhåndsvalgt mapping vil felter som ikke får et forslag bli markert med en blå ramme

  • Manuelt

   • Gå gjennom felt for felt og gjør mapping til Gurusoft felter

   • Vanlig måte å søke frem felter ved å skrive navnet på feltet i input felt.

 3. Sammendrag og fullfør opplasting
  • Dette steget gir en oversikt over hvilke felter som er mappet opp

  • Mulighet for å gå ett steg tilbake

  • Velg knapp "Fullfør opplasting" dersom alt er ok

  • Opplasting går i bakgrunn og dere kan følge fremdriften.

 4. Når opplasting er fullført kan dere gå inn på sammendraget for å se på informasjonen som ble lastet opp

NB! Innhold fra filen vil overskrive data i Gurusoft så det er lurt å kvalitetssikre innholdet før opplasting gjøres. 

 

Lenker
Min side