Skip to main content
Til toppen

Ønsker du å selge produkter i mengdetrinn?

Med disse tre enkle stegene så kan du være ferdig satt opp på 10 minutter!

29. juni 2020 av Alexander Gundersen


1: Opprett de nødvendige attributtene

 • product.quantity.multiple - Minste antall og påkrevd steg
  • Styrer hva som er minste tilatte antall.
  • Kun lov til å velge et antall som er på stegene. 
   Eksempel: 10 > 20 > 30.
  • Skriver man inn 15 så vil det komme opp en feilmelding.
    
 • product.quantity.step - Anbefalt steg
  • Styrer antallet når man trykker på + og -.
    
 • product.quantity.default - Anbefalt antall
  • Startverdi som vises i antallfeltet.
    

NB: Viktig at de har nøyaktig denne IDen! Kopiér og lim inn så unngår du noen feil.

2: Knytt attributtene til et attributtsett som blir brukt av produktene dine

Etter at de tre produktattributtene er satt opp, så må du plassere disse i et attributtsett.

Dermed blir de synlig på produkter som benytter dette attributtsettet, eller attributtsett som arver fra dette attributtsettet.

Det enkleste er å legge disse attributtene på et attributtsett som benyttes av alle produkter.

I dette eksempelet benyttes attributtsettet: generalinfo - Generelt.

3: Fyll inn attributtverdiene på produktkortet

Når du har knyttet attributtene til ett attributtsett, så er det neste steget å fylle inn nødvendig informasjon for å fullføre oppsettet.

På produktkortet i adminverktøyet, under Attributtsett vinduet, skal du nå se de tre attributtene hvis de er knyttet opp til riktig attributtsett i steg 2.

Basert på ønsket funksjonalitet, som du kan se i steg 1, så fyller du inn de relevante feltene.

Hvis nødvendig informasjon finnes i deres ERP system, så kan integrasjonen også utvides til å hente ut denne informasjonen og oppdatere produktene.

Husk at du også kan jobbe i regneark (uttrekk/opplasting) for å gjøre dette raskt og enkelt på mange produkter.

Vipps så har du satt opp mengdetrinn på ett produkt.

Hva synes du om denne artikkelen?

Lenker
Min side