Skip to main content
Til toppen

Hvordan bruke produktuttrekk og -opplasting for å endre produkters sidetilknytning

I denne artikkelen ser vi på en av de mange tingene du kan bruke uttrekk og opplasting av produkter til. Eksemplet vi tar utgangspunkt i her, er at vi har noen produkter som ligger på en side i nettbutikken, men som vi ønsker å flytte til en annen side i nettbutikken.

7. september 2020 av Linda Fermann


Noen ganger er det behov for å omorganisere kategoriseringen i nettbutikken. Kanskje typisk har du noen produkter i en produktkategori som hittil har ligget på en side i nettbutikken, men som du nå ønsker å flytte til en annen side i nettbutikken. Det betyr at du har behov for å både fjerne disse produktene fra den siden de ligger på samt legge de til på den nye siden.
 
I eksemplet vi skal se på her, så har vi en del produkter liggende på "Side A". Noen av disse produktene ønsker vi å fjerne fra "Side A" og legge de til "Side B".
 
Mange av dere styrer produktplassering gjennom importmapping/integrasjon, og da er det viktig at dere jobber etter de prinsipper som det innebærer, og ikke manuelt som vi viser i denne artikkelen. Se denne artikkelen for mer informasjon om importmapping av produkter og hvordan det fungerer. Men det vi gjennomgår her vil også være nyttig selv om dere benytter importmapping av produkter i integrasjonen. Det vil i noen tilfeller være behov for å fjerne produkter fra en side, samt å sikre at alle produkter kommer inn på den nye siden dersom dere gjør endringer i kategoristrukturen i nettbutikken. Se artikkelen om importmapping for hvilke tilfeller dette vil være nyttig.

Steg 1 - Produktuttrekk

Det første vi skal gjøre er å hente ut alle produktene som ligger på den siden som vi ønsker å fjerne noen produkter fra.
 
Vi går derfor til "Produkter", og "Uttrekk", og trykker på "Nytt uttrekk". I filteret under "Side" så skriver vi inn navnet på den siden som vi skal hente produktene fra, "Side A".
 
Vi må så legge til hvilke felt vi ønsker i uttrekket, og i dette tilfellet ønsker vi å ta ut "Nummer" og "Sider" under "Generelle".
INFO:
En god arbeidsrutine når du skal lage et uttrekk, er å kun ta med de feltene du har behov for, og ikke ta ut "alt". Det samme gjelder dersom du kan filtrere ut hvilke produkter som skal hentes ut - slik vi gjør i dette eksempelet med å definere at det kun er produkter tilknyttet en spesifikk side.

Gjennom å gjøre dette, reduserer du både tiden det tar å generere uttrekket, og ikke minst så forenkler det arbeidet ditt når du skal jobbe med listen i regneark senere.

Deretter skriver vi inn beskrivelse og navn på uttrekket og trykker "Lagre".

Vi trykker så på "Generer", og når uttrekket er generert så trykker vi på nedlastingsikonet slik at filen lastes ned til vår maskin.

Steg 2 - Redigere produktene

Det neste vi skal gjøre er å åpne filen og redigere sidetilknytingen på de produktene som vi ønsker å flytte.
OBS:
For at innholdet i filen skal bli korrekt, er det viktig å åpne filen på riktig måte. Dette for å unngå at Excel/Google Spreadsheet formaterer innholdet - disse programmene prøver noen ganger å være litt for smart. For eksempel dersom dere har produktnummer som starter med null, så blir disse fjernet. Og da blir det feil. For å åpne filen så følg denne oppskriften for Excel (du finner det nedest på siden), eller følg denne oppskriften for Google Spreadsheet.

Når uttrekket er åpnet, så ser det slik ut:

Her ser vi alle produktene som er knyttet til "Side A", og hvilke andre sider noen produkter også er knyttet til.
 
For å fjerne produkter fra "Side A" og legge de til "Side B", så må vi først vite hvilket nummer de respektive sider har. Dette finner vi under "Grunndata"-fanen på siden i admin. I dette tilfellet så har "Side A" nummer cp-10024, og "Side B" nummer cp-10025.
 
Vi ønsker å flytte produktene p-030 til og med p-036. Vi sletter derfor de overflødige radene som vi ikke skal gjøre noe med. Deretter tar vi vekk cp-10024 fra disse og legger på cp-10025. Da ser det slik ut:
 

Steg 3 - Opplasting av redigerte produkter

Vi skal i dette tilfellet kopiere med oss det innholdet som vi har endret og laste det opp, men det er også mulighet til å lagre filen som en csv-fil igjen, og laste den opp. I de fleste tilfeller er det raskeste å bare kopiere det man ønsker å laste opp. Husk da alltid å få med det kolonneoverskriften.
 
Vi markerer de radene som vi har endret på - inkludert kolonneoverskriftene, og kopierer det (ctrl+c). Deretter går vi til adminverktøyet, og "Opplasting" under "Produkt". Her limer vi inn (ctrl+v) i feltet som heter "Last opp tabulatorseparert tekst".

Deretter trykker vi last opp, og det neste vi må gjøre er å mappe kolonnene til felter på produktet i nettbutikken.

Vi mapper første kolonne til "Nummer" og neste kolonne til "Sider", og trykker "Fortsett".

Det neste vi kommer til er et sammendrag av det vi har gjort, og her trykker vi på "Fullfør opplasting".

Underveis i opplastingen vises det en progresjonsbar, og når den er på 100% er opplastingen ferdig.

Da har vi utført det vi ønsket å gjøre, og disse produktene er nå ikke lengre tilknyttet "Side A", og de ligger nå på "Side B".

 

Hva synes du om denne artikkelen?

Lenker
Min side