Skip to main content
Til toppen

Hvordan legge inn lenker til Youtube-videoer

Det er ulike måter å hente Youtube-lenker på, og her ser på hvilke metoder/alternativer dere bør benytte dere av for å sikre at video kan spilles av.

26. september 2022 av Kasper Markussen


Når dere skal hente ut en lenke fra Youtube finnes det flere forskjellige alternativer. Primært er det snakk om "Copy Video URL", "Copy video URL at current time" og "Copy embed code". Et fjerde alternativ, som vi ofte får spørsmål om, er lenker hentet via "Share" funksjonaliteten i Youtube. Disse vil ikke fungere i nettbutikken, og vi ser litt nærmere på det og de andre alternativene som må benyttes. 

Share

Share-funksjonaliteten i Youtube er primært tiltenkt deling via sosiale medier, og kjennetegnes ved at lenker avsluttes med "?feature=share". Det er sikkert mange av dere som har kjennskap til "Shorts". "Shorts" er Youtube's svar på TikTok og er en tjeneste hvor brukere kan dele korte videoer med omverden. Disse lenkene avsluttes også med "?feature=share"

Lenkene vil ikke fungere som tiltenkt dersom dere kopierer og legger inn i nettbutikken, f.eks på et produkt eller i sideelementet "Videoavspiller". Dere må da benytte dere av riktig kopierings-metode av lenke slik at den kan benyttes i nettbutikken.  

Uansett om du står på en normal video, eller på en Shorts, kan du høyreklikke for å få frem de ulike kopierings-alternativene vi gjennomgår nedenfor.

Copy Video URL

Dersom videoen skal presenteres i bildegalleriet på et produkt eller legges inn i sideelementet "Videopavspiller", vil det være hensiktsmessig å benytte seg av "Copy Video URL"/"Kopier videonettadresse". Kan også brukes i sideelementet "Videoavspiller".  

Copy video URL at current time

"Copy video URL at current time"/"Kopier videonettadressen på nåværende avspillingstid" vil være nyttig dersom dere ønsker at Youtube-videoen skal starte på et bestemt sted, og fungerer ellers likt som den foregående.

Copy embed code

Hvis dere ønsker å presentere videoen i et HTML-element eller i et formatert tekst-element, så er det alternativet "Copy embeded code"/"Kopier innbyggingskode" som gjelder. Husk at dere selv må sørge for at videoen er responsiv, altså endrer størrelse i forhold til ulike enheter. Ut at boksen kommer denne innbyggingskoden med en fast bredde og høyde. Dette kan gjøres på ulike måter, og en måte er å fjerne det som er satt inn på width/height og heller legge inn style="width:100%; aspect-ratio:16/9;" (eller en annen aspect-ratio).


Hva synes du om denne artikkelen?

Lenker
Min side