Skip to main content
Til toppen

Visma Business og ulike typer priser/rabatter

I denne artikkelen ser vi på ulike oppsett av priser i Visma Business og hvordan dette gir seg utslag i ulike pristyper i nettbutikken.

7. februar 2022 av Produktavdelingen


Innholdet i denne artikkelen baserer seg på et standard oppsett av integrasjonsregler (blå regler), og hensyntar ikke eventuelle tilpasninger som kan være gjort i den enkelte løsning.

Produktpris

For at en prislinje i Visma Business skal bli grunnpris på produktet i nettbutikken må følgende være oppfylt:

 • prislinjen må ha utfylt produktnummer (ProdNo) og salgspris (SalePr)
 • feltet Faste priser/rab. (Fixed) må ha verdien 0
 • prislinjen må IKKE ha noen av følgende felt utfylt:
  • Kundenr (CustNo)
  • Utsalgsrabatt%1 (SaleDcP)
  • Kundeprisgr. 1 (CustPrGr)
  • Kundeprisgr. 2 (CustPrG2)
  • Kundeprisgr. 3 (CustPrG3)
  • Produktprisgr. 1 (ProdPrGr)
  • Produktprisgr. 2 (ProdPrG2)
  • Produktprisgr. 3 (ProdPrG3)

Standard felter

Vi forholder oss som standard (blå regler) i prisintegrasjonen til følgende felt:

 • Linjenr - LnNo
 • Produktnr - ProdNo
 • Utsalgspris - SalePr
 • Faste priser/rab- Fixed
 • Utsalgsrabatt %1 - SaleDcP
 • Kundenr - CustNo
 • Kundeprisgr. 1 - CustPrGr
 • Kundeprisgr. 2 - CustPrG2
 • Kundeprisgr. 3 - CustPrG3
 • Endret dato - ChDt
 • Endret tid - ChTm
 • Fra dato - FrDt
 • Til dato - ToDt
 • Minsteantall - MinNo
 • Produktprisgr. 1 - ProPrGr
 • Produktprisgr. 2 - ProPrG2
 • Produktprisgr. 3 - ProdPrG3

Litt om feltene "CustNo" og "SaleDcP"

Litt om hvordan vi bruker de ulike feltene i på prisrader i Visma Business:

 • Kundenr (CustNo) - dersom feltet er utfylt vil prisen/rabatten gjelde for kun denne kunden
 • Utsalgsrabatt%1 (SaleDcP) - dersom feltet er utfylt er prisen en rabattrad%, og den beregnes senere i nettbutikken på bakgrunn av grunnprisen

Litt om feltet "Faste priser/rab"

For feltet "Faste priser/rab", Fixed, tar vi hensyn til følgende bitverdier:

256 - noDiscount

Du kan velge å ikke beregne rabattprosent av utsalgs-, utleie- og innkjøpsprisene. Dette kan for eksempel gjelde kampanjepriser. Dette påvirker også prioriteten, slik at denne prisen vil få en høyere prioritet enn standard pris og rabatter.

1 - noBetterPrice

Dersom denne er valgt vil prisraden få en så høy prioritet i Gurusoft, slik at denne prisraden vil vinne over alle andre.

2 - noBetterDiscount

Dersom denne er valgt vil rabattraden få en så høy prioritet i Gurusoft, slik at denne raden vil vinne over alle andre.Hva synes du om denne artikkelen?

Lenker
Min side