Skip to main content
Til toppen

Hva må jeg som kunde tenke på når jeg tar i bruk siste Gurusoft versjon (2020)

Hva må jeg som kunde tenke på når jeg tar i bruk siste Gurusoft versjon (2020)

Gurusofts nettbutikkløsning utvikles fortløpende og ved inngangen til 2020 har vi startet et nytt tiår med å lansere ny funksjonalitet for våre kunder. Vårt mål er å hele tiden gi våre kunder enklere styring over produkter og innhold uten at det kreves dypere teknisk/web kunnskap.

Google er den eneste gjeldende søkemotoren og den endrer seg stadig raskere. Gurusoft følger denne endringen tett og vårt mål er å hele tiden levere en skytjeneste som er ledende innenfor faget. Men endringer hos Google medfører også endringer hos Gurusoft. Nedenfor har vi listet opp endringer som dere må være bevisste på ved oppgradering til siste versjon av Gurusoft Ecommerce.

Gurusoft Ecommerce grunnprodukt/startpakke

Alle våre kunder har dette produktet som er selve grunnproduktet/startpakken for nettbutikken, og det er noen få ting dere må være spesielt oppmerksom på.

Formatert teksteditor, også kalt WYSIWYG-editor (What You See Is What You Get). Her har vi gått tilbake til standard CK Editor og kuttet ut 3.parts komponenter. Årsaken er den tradisjonelle utfordring i "open source" verden, dvs. komponenter som ikke fungerer sammen samt bedre kontroll på kvalitet i teknisk innhold/kode som produseres. 3. parts komponenter som dette gjelder er som følger:

 • Vi har tatt bort knapper for å velge skrifttype, font, størrelse, farge og bakgrunnsfarge.
 • Dere kan fortsatt lime inn data i WYSIWYG-editor, men det gjøres med standard "CTRL + SHIFT + V" for å fjerne all formatering.
 • Funksjoner som tekstanker, trekkspilliste (Accordian List/Collapsible Liste), spesialkarakterer, layout og Youtube video (eget punkt nedenfor) er fjernet.
 
Dere som har tatt i bruk denne type funksjonalitet vil oppleve at det fungerer som tidligere, helt til dere velger å lagre innhold produsert med WYSIWYG-editor. Ved lagring må dere være oppmerksomme på funksjonen blir borte, men at innholdet dere har skrevet beholdes.
 
YouTube video som del av teksteditor var basert på java scripts og opplasting til nettleser på en måte som ikke er iht. krav fra Google.
 • Vi har lagt inn støtte for at dere beholder dagens YouTube videoer ved lagring av WYSIWYG-editor.
 • Vi har innført en egen videoavspiller som standard innholdselement for sidebygging og artikler og denne er gjort iht. Googles krav til riktig måte å laste opp video til nettleser (lazy loading).
 • Video er også et eget element dere kan laste opp via bildegalleri på produktdetaljen og video lagres i Cloudinary.
 
Bunn (footer) bygges nå opp via innholdselementer akkurat som sider og etter oppgradering må dere bygge ny bunn på deres nettside.
 
Et par punkter til informasjon, men som ikke krever arbeid/endringer av våre kunder:
 • 404-side (ny funksjonalitet) kan også bygges opp via innholdselementer slik at dere server deres kunder videre i nettbutikken/nettstedet dersom de kommer til en side som ikke eksisterer.
 • Vi har tatt bort bilder fra søkeresultatet for sider da det var et mindretall av våre kunder som benyttet funksjonaliteten og dette igjen medførte dårlig brukeropplevelse og teknisk kvalitet.
 • Artikler bygges nå opp på samme måte som sider. Vi migrerer data fra dagens artikler med tittel, ingress, bilde og brødtekst inn i en standard mal for artikler, men nå kan dere bygge artikler og artikkelmaler på samme måte som sider.

 

Tilleggsprodukter

Hvis dere oppgraderer selve nettbutikken deres, dvs. grunnproduktet nevnt ovenfor, vil tilleggsproduktene også bli oppgradert.

Nedenfor har vi beskrevet hvilke endringer dere som har tatt i bruk enkelte tilleggsprodukter må være klar over.

Vi anbefaler også å sjekke ut produktbeskrivelsen for mer informasjon om det enkelte produktet.

KQ-001 Underliggende sider

Dette sideelementet er i denne versjonen satt opp til å vise bildet fra underliggende sider med en fast ratio på 16:9 (forhold mellom bredde og høyde). Det betyr at dere kan ha nøyaktig kontroll på utsnittet som vises dersom bildet dere har lastet opp på de underliggende sidene også har denne ratioen. Dersom bildene på de underliggende sidene er i en annen ratio, anbefaler vi å bytte disse til en ratio 16:9.

Les mer på produktdetaljen for Underliggende sider.

KQ-009 Bildebokser

På grunn av nytt prinsipp på dette tilleggsproduktet, så vil de elementer man har lagt inn i forrige versjon ikke fungere. Innhold i bildebokser vil forsvinne, og man må velge layout og bilder på nytt.

Les mer på produktdetaljen for Bildebokser.

KQ-011 Bilderad

På grunn av nytt prinsipp på elementet, må dere gå inn på elementet og velge i nedtrekkslisten hvor mange bilder som skal være på raden. Det blir ved oppgradering automatisk satt til å være 1 bilde. Dersom det var flere bilder ved siden av hverandre før oppgradering, så ligger informasjonen der. Dere må bare velge det riktige antall bilder i nedtrekksmenyen.

Bakgrunn på teksten som er lagt inn på elementet vises heller ikke før man har lagret elementet på nytt. Dette er fordi dere nå selv kan velge bakgrunnsfarge og opacity (gjennomsiktighet) på tekstboks, og dette må derfor defineres på de elementer som er tatt i bruk.

Det bør også lastes opp bilder på nytt, slik at det blir satt riktig utsnitt på bilde. Da unngår dere at det blir ulik høyde på bilder ved siden av hverandre, og høyden på bildene blir satt korrekt.

Les mer på produktdetaljen for Bilderad.

KQ-012 Kundeløfter

På grunn av ny oppgradert versjon av ikoner, så må man legge til ikoner på nytt på de elementer som er tatt i bruk.

KQ-014 Bilde med knapper 

 • Dere kan nå velge bakgrunnsfarge og opacity (gjennomsiktighet) på tekstboks selv, og dette må derfor defineres på de elementer som er tatt i bruk.
 • Knapper vil bli borte, og disse må derfor legges inn på nytt.
 • Det bør også lastes opp nytt bilde, slik at det blir satt riktig utsnitt på bilde. Når dere laster opp nytt bilde, vil det i opplastningsverktøyet være to ulike ratioer dere kan velge mellom, 8:3 og 2:1. Dere velger ønsket ratio nederst til venstre i opplastningsverktøyet, og justerer så det utsnitt av bilde dere ønsker å bruke.

Les mer på produktdetaljen for Bilde med knapper.

KQ-017 Kampanjebanner 

 • Tekstfelt "beskrivelse" er fjernet fra elementet, og dersom dere har hatt informasjon på det feltet, vil det være fjernet.
 • Dere kan nå selv velge bakgrunnsfarge og opacity (gjennomsiktighet) på tekstboks som ligger over bilde, og dette må derfor defineres på de elementer som er tatt i bruk.
 • Ratio på bildet på dette elementet er nå 3:2, så dere bør også laste opp bilde på nytt for å få riktig utsnitt.
 • Dere må sjekke, og muligens begrense, tekstene deres:
  • Det er satt en maks lengde på tekst både tittel og undertittel til 60 tegn på den delen av elementet med bakgrunnsfarge.
  • Det er satt en maks lengde på tekst både tittel og undertittel til 25 tegn på den delen av elementet med bilde.
  • Det er satt en maks lengde på tekst på knapp til 15 tegn.

Les mer på produktdetaljen for Kampanjebanner.

KQ-025 Kundeuttalelser

Dersom dere har benyttet ikke-kvadratiske bilder på eksisterende element, så vil disse bildene bli strukket. Dere må da inn og legge til nytt bilde. Når dere laster opp bilde, vil det i opplastningsverktøyet være automatisk satt et kvadratisk utsnitt av det bilde dere ønsker å bruke. 

Les mer på produktdetaljen for Kundeuttalelser.

KQ-028 Ansattprofil

Dersom dere har benyttet ikke-kvadratiske bilder på eksisterende element, så vil disse bildene bli strukket. Dere må da inn og legge til nytt bilde. Når dere laster opp bilde, vil det i opplastningsverktøyet være automatisk satt et kvadratisk utsnitt av det bilde dere ønsker å bruke.

Les mer på produktdetaljen for Ansattprofil

Lenker
Min side