Til toppen

Opplæring 1802 - Produkt - Produktkatalog, Varianter, del 1 - Generell informasjon

Stikkord til denne videoen:

 • Varianter er et supert alternativ for å presentere nesten like produkter som 1 produkt i lister. Så legger man isteden opp til at kunden gjør ett eller flere valg når man er inne på produktdetaljen.
 • Vi snakker ofte om "Variant master" som er hovedproduktet, dvs. der alle varianter er samlet. Variantalternativene omtales av og til også som "Variant child", eller bare som varianter eller variantprodukter. 
 • Variant master er aldri mulig å handle, man kan kun handle variant children.
 • Det å ta i bruk varianter forutsetter attributter på produktene, så det er viktig at dere gjør dere kjent med vanlige produkter, og attributter før dere starter på varianter.
 • Jo flere valg en forbruker må ta inne på produktet, jo mer kompleks produktadministrasjon for å koble de riktige produktene sammen og presentere dem som 1 produkt.
 • Dere jobber med generell informasjon på hovedproduktet, og spesifikk informasjon for hvert produkt på variantproduktene.
 • Ideelt sett bør det være fokus på sluttkunden og hans behov som avgjør hvilket arbeid dere gjør med tanke på varianter. Men ofte vil det også være avhengig av deres data og tid til å jobbe med produktinformasjon. 

Opplæring 1802 - Produkt - Produktkatalog, Varianter, del 2 - Hvordan administrere varianter

Stikkord til denne videoen:

 • Alle variantmaster må ha huket av egenskapen Variantmaster.
 • Alle variantprodukter (children) må ha huket av egenskapen Variantprodukt. I tillegg har de som regel også avhukingen "ikke synlig i lister".
 • Dette er egenskaper som dere kan lage filter på, og på den måten ha god oversikt over alle varianter.
 • Variantmaster-produkter får da en egen fane for å vise variantprodukter.
 • Legg merke til at variantselektoren kun viser de alternativene som finnes på variantprodukter som er koblet til master.
 • Dere bygger opp all generell informasjon på variant master produktet, og all spesifikk informasjon på variantproduktet.

Opplæring 1802 - Produkt - Produktkatalog, Varianter, del 3 - Hvordan lage nye varianter

Stikkord til denne videoen:

 • I denne versjonen har vi en ny veiviser som vil gjøre det enklere å bygge opp varianter i nettbutikken.
 • Dere oppretter selve variantmaster produktet i første steg i veiviseren, dvs. vi forutsetter at det ikke finnes fra før. Hvis det finnes allerede må dere koble produkter sammen som vist i forrige video.
 • Husk at attributtsettet må være laget før dere starter å opprette varianter på denne måten.
 • Velg om dere ønsker å opprette nye variantchildren-produkter, eller koble til eksisterende produkter.