Skip to main content
Til toppen

Type supportsaker

Alle supporthenvendelser kategoriseres som en hjelp til riktig prioritering og oppfølging.

Vi kategoriserer alle supporthenvendelser i en av fire typer: feil, brukerstøtte, bestilling og produktforslag, og dette går igjen i vårt supportverktøy. Nedenfor er det litt utdypende informasjon om de ulike type sakene. 

FEIL

Dette er saker der funksjonalitet knyttet til nettbutikken ikke fungerer iht. dokumentasjon og målbilde for leveransen. Feilen kan fremstå som en direkte feilmelding i nettleser eller avvik fra avtalt leveranse. 

Feil kan være knyttet til flere deler av Gurusofts leveranse: 

  • produkt, dvs. vår programvare Gurusoft Ecommerce, Gurusoft Integration, eller tilleggsprodukter
  • avtalt kundetilpasning i nettbutikk eller backend
  • avtalt kundetilpasning i integrasjonslogikk/mappingregler

BRUKERSTØTTE

Dette kan være saker der dere ønsker bistand med bruk av nettbutikken. Dette kan i utgangspunktet gjelde alt fra hvordan øke trafikk og konvertering til salg i deres nettbutikk, til hvordan bruke funksjonalitet i nettbutikken, bistand med å bygge opp varianter eller ta i bruk Google verktøy for målinger. Vi utfordrer dere til å spørre oss om det dere lurer på eller har behov for, også om det er litt utenfor akkurat bruk av selve nettbutikken, så skal vi hjelpe dere med denne type saker så godt vi bare kan.

BESTILLING

Dette er små eller store oppdrag og kundetilpasninger dere ønsker å bestille fra oss. Alle småsaker vil følges opp og behandles i vårt supportsystem. Hvis det er større saker, som involverer flere ulike temaer og/eller personer hos dere og oss, og/eller går over en lengre periode, så vil vi sannsynligvis opprette et prosjekt og følge sakene opp videre i vårt prosjektverktøy.

PRODUKTFORSLAG

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra dere om funksjonalitet og forbedringer dere tror flere har behov for og som dere ønsker vi skal standardisere i produktene våre, og vi oppfordrer dere til å melde oss saker av denne typen. De vil behandles av vår produktavdeling og vurderes inn i fremtidige versjoner. 

Saken tas imot i supportsystemet og lukkes med tilbakemelding om at den vil bli vurdert. I denne type saker gir vi ingen garantier om, eller i tilfelle når, ønsket blir tatt med i produktet, men vi garanterer at vi vil ta ønsket til vurdering.

Dersom dere uansett ønsker denne funksjonaliteten og har behov for løsningen relativt raskt, er det mulig å lage en bestilling på det.

Lenker
Min side