Skip to main content
Til toppen

Testing og godkjenning av produksjonsløsning

Løsningen godkjennes ved produksjonssetting. Pass på at grundig testing er gjennomført i forkant.

Der dere har jobbet til nå, i vårt testmiljø, har vi drevet utvikling av løsningen og det har vært relativt hyppige endringer og oppdateringer. I produksjonsmiljøet dere nå skal jobbe videre med, vil dette skje mye mer kontrollert og koordinert for å sikre stabilitet og kvalitet. Dette innebærer at det vil være litt mer tidkrevende å gjøre endringer, og det vil lønne seg å ha funnet og rettet feil tidligere i prosessen.

Nå når dere er over på vårt produksjonsmiljø er dere på løsningen som deres kunder vil være på når dere lanserer.

Forutsatt at det er gjort en grundig test tidligere i prosjektet, er det kun behov for en rask verifisering av viktige prosesser i denne fasen. Dersom det er deler av løsningen, eller egen testing, dere er usikker på, så er dette tidspunktet å sikre og verifisere løsingen.

Det er uansett viktig at dere har gjort nødvendig testing før lansering, sånn at vi alle unngår mye ekstraarbeid og hastesaker med feilretting. Det blir ofte tidkrevende og stressende opplevelser for både deres kunder, dere og oss. Dersom det har vært gjennomført gode testprosesser er sjansen for feil liten. Vi skal uansett gjøre vårt beste for å hjelpe dersom det dukker opp feilkilder. 

Vær oppmerksom på at vi i utgangspunktet ikke anbefaler lansering like før en ferie, helg eller helligdag, da vi ønsker at både dere og vi er tilgjengelig for oppfølging like etter lansering.

Dere bestemmer når dere er fornøyd med egen testing og ønsker å lansere ny nettbutikk. Når dere er fornøyd så bestiller dere DNS endring hos deres DNS leverandør, og løsningen blir produksjonssatt. Dette regner vi som en godkjenning av løsningen som er levert. 

Lenker
Min side