Skip to main content
Til toppen

Suksess med løpende timer

Forskning viser at det er 14 ganger høyere sannsynlighet for å gjennomføre et vellykket prosjekt med løpende timer! Les mer om hvorfor og lær litt om viktige suksesskriterier.

Flere fiaskoer med fastpris! Ja, du leste riktig. Faktisk er det slik at fastprismodellen egner seg svært dårlig for IKT-prosjekter med høy grad av innovasjon og teknisk kompliserte løsninger. Dette var det tydelige budskapet til Bo Hjort Christensen under hans årlige fagseminarer både i 2018 og 2019, nå sist under ERP 2019 6. juni. 

Hvorfor er det slik? I et IKT-prosjekt oppstår det fortløpende ny kunnskap, kunden får dypere innsikt i både løsninger og fagområde mens leverandøren får ny og bedre kunnskap om kundens forretningsmodell. I fastprismodellen er det ikke klima for å transformere nye ideer og muligheter, fokuset er på målet som ble definert langt tilbake. Og jo strammere økonomistyring, jo mindre sjanse er det for å ta tak i nye idéer underveis og gjøre disse om til tjenester og nytteverdi for kunden. I tillegg vil det i fastpris modellen benyttes mye tid og ressurser på prosjektledelse og administrasjon for å diskutere historien i form av målbildet og endringshåndtering.

Tips til organisering av et vellykket IKT prosjekt:

  • Planlegg for en stegvis leveranse der Release 1 er avgrenset til et "minimum".
  • Unngå fastpris der leveransen har elementer av innovasjon og kundespesifikt arbeid.
  • Kjøp prosjektleveransene trinn for trinn, og juster målbildet om nødvendig.

Suksesskriterier - viktigere å måle suksess i forhold til effekt- og gevinstmål enn bare til resultatmål

  • Fleksibilitet i innhold og kontrakter basert på løpende timer.
  • Involverte og kompetente kunder.
  • Lever hyppig, skap nytte gjennom hele prosjektet.

For mer informasjon, hør en av våre podcaster om temaet her.

 

Referanser: 
Bo Hjort Christensen, Høyskolelektor BI
Magne Jørgensen, Simula Research Laboratory

 

 

Lenker
Min side