Skip to main content
Til toppen

Status

Status benyttes for å holde alle interessenter oppdatert om fremdrift.

Underveis i saksbehandlingen i vårt supportsystem, vil en sak kunne ha ulike statuser.

 

Åpen

Saken er foreløpig ikke påbegynt, selv om den kan være fordelt til en saksansvarlig.

 

Under arbeid 

Arbeid med saken pågår.

 

Venter på Kunde 

Her venter Gurusoft på tilbakemelding fra dere. Det vil f.eks. typisk gjelde i tilfeller der vi trenger ytterligere opplysninger eller bekreftelser fra dere, hvor vi har gitt et estimat/en pris og trenger en tilbakemelding før vi setter i gang eller når saken er klar for testing.

 

Klar for utrulling 

Når saken er godkjent og testet ferdig av dere, og det er bestilt utrulling til produksjonsmiljø, får saken denne status

 

På vent

Denne saken følges ikke opp videre (akkurat nå) av en eller annen grunn. 

 

Lukket

Saken er lukket og ansees ferdig.

 

Lenker
Min side