Til toppen

Hvordan administrere sider

Nedenfor finner dere videoer der vi gjennomgår detaljene i hvordan administrere sider.

Vi anbefaler at de gjennomgås i rekkefølgen de er lagt inn nedenfor.


Opplæring 1802 - Nettsted - Sider, del 1 - Bli kjent med sider i admin

Stikkord til denne videoen:

 • Målet med denne videoen er at dere blir trygge på hvordan navigere i admin før dere selv skal begynne å lage sider og maler.
 • Sider har tre hovedfaner, oppe til høyre:
  • Layout er for å styre hvilken type innhold en side skal inneholde og plassering av dette.
  • Grunndata er for å jobbe med deler av dynamisk innhold, dvs. Tittel og Beskrivelse på selve siden, samt styring av automatisk produktplassering ved integrasjoner, og sortering av produkter. 
  • Design er kun tilgjengelig idet man velger en egendefinert visningsmal. Denne fanen er for de av dere som ønsker å kunne styre designet på siden selv, og som har kompetanse på CSS. Det er også her man enkelt kan styre om elementer på en side skal ha full bredde eller ikke.
 • I alle "pop-up" vinduer, såkalte modaler, må dere velge avbryt eller lagre for å lukke vinduet.
 • Modaler har som regel også mulighet for avanserte innstillinger, men det er normalt ikke noe vi anbefaler brukes uten en dialog med oss.
 • Dynamiske elementer legger opp til at man henter innhold fra siden man er på. Dette betyr at innholdet vil være ulikt fra side til side. Dynamiske elementer er som regel å foretrekke i maler, for å sikre at sidene oppleves like strukturmessig selv om innholdet  vil variere.
 • Alle elementer på siden i admin som er grønne, er dynamiske. Disse er plassert til høyre for layout og grunndata når man jobber i admin på desktop. Her finner dere alle dynamiske elementer, med to unntak. Tittel og Beskrivelse er også dynamiske elementer, men disse trenger litt mer plass,  og finnes under grunndata.
 • Statiske elementer innebærer fast innhold som hentes fra malen. Det betyr at innholdet som er statisk presenteres likt på alle sider hvor denne malen benyttes. Dette vil være nyttig dersom man ønsker å presentere likt innhold på ulike sider. F.eks. dersom man ønsker en banner som informerer om "fri frakt" på alle sider, eller dersom man ønsker å presentere et eget bilde, eller et fast produkt, på alle sider som omhandler et spesielt tema. 
 • Man legger til et element ved å klikke på det. Man kan flytte det vha. "drag and drop", og man kan endre størrelsen på det. Man klikker på ikonet med en penn (til høyre på elementet) for å redigere det, og man trykker på X for å fjerne hele elementet igjen.

Opplæring 1802 - Nettsted - Sider, del 2 - Bli kjent med standard elementer

Stikkord til denne videoen:

 • Vi gjennomgår alle elementene i detalj. Vi gjennomgår dem i rekkefølgende som vises i starten av videoen, så hvis det er et element man lurer på så skal man kunne finne frem til informasjon om det ved å spole / lete i den rekkefølgen.
 • Vi minner om at de grønne elementene er dynamiske og henter innhold fra siden man er på, mens de grå elementene er statiske og viser innholdet man legger inn i dem.

Opplæring 1802 - Nettsted - Sider, del 3 - Opprette en ny side

Stikkord til denne videoen:

 • Det finnes flere måter for å opprette en ny side, bl.a. via toppmenyen i front end og admin og inne på menypunktet sider. Det er i tillegg mulig via sidekartet.
 • Velg en mal dere ønsker å benytte. Husk å velge "Ta i bruk". Husk også at dere kan styre hva som er standard malen som skal benyttes på nye sider, via system.
 • Det å bytte mal, vil kunne gi siden "et løft" og et helt annet utseende.
 • Vi anbefaler at dere har et bevisst forhold til hvor like dere ønsker at sidene deres skal være, dvs. presenteres for deres kunder. Lag gjerne ulike maler for å dekke ulike behov.
 • Buk dynamiske elementer for å vise innhold fra den siden man er på.
 • Bruk øvrige elementer for å vise innhold fra selve malen.
 • Husk at dere kan sortere fokusprodukter ved hjelp av drag and drop. For å kunne gjøre det med produktlister, må dere først velge sorteringsvalg "anbefalt" under Grunndata.
 • Husk også at det er under grunndata dere legger inn integrasjonsregler for automatisk import av produkter.
 • Tips - Deaktiver siden til dere er klar til å la deres kunder se den.
 • Tips - Dere kan kopiere en mal til en egendefinert side, og så jobbe videre med den og endre på den.
 • Tips - Ha oversikt over "dine" sider, vha. filter.

For dere som ønsker å lære enda mer om sider, anbefaler vi å gå videre til denne videoen og informasjonssiden om maler.