Til toppen

Opplæring 1802 - System - Sidemaler

Stikkord til denne videoen:

 • NB! Dette er en overordnet gjennomgang av administrasjon av malene. Videoen går ikke detaljert gjennom hvordan bestemme og lage innhold i maler. Det gjøres i videoer under nettsted og sider.
 • Vi anbefaler at dere er kjent med sider generelt før dere jobber med maler. 
 • Maler bør lages dersom dere ønsker at flere sider skal oppfattes som like, enten fordi de har lik struktur og oppbygging, eller dersom deler av innholdet skal være likt. 
 • Hvis man bare skal bruke en sidetype en gang, trenger man ikke lage en mal. Men man kan senere velge å konvertere denne til mal hvis man ønsker.
 • Dersom dere endrer malen så vil det påvirke alle eksisterende sider som er laget basert på malen, i tillegg til nye sider.
 • Vårt tips vil være å ikke endre på Gurusoftmalene, eller eventuelt ta vare på en kopi av dem, før dere begynner å endre og bygge egne maler.
 • Legg merke til at maler ikke kan endres når man jobber med siden man bruker den på, men man kan kopiere malen over til en egendefinert side, og så justere. Da gjelder justeringene kun siden man er på, og ikke selve malen. Hvis dere vil endre malen, må dere gå inn på den via systemmenyen.
 • Hvis dere har laget en side dere er kjempefornøyd med og ønsker å ha som en mal, sjekk nederst på siden under lagring, om dere har et felt for "Lagre som mal". Hvis dette feltet ikke er der, lagre siden en gang til, da dukker det sannsynligvis opp. Lagre siden som mal når dere er fornøyd med den.
 • Tips - Husk at samme element kan benyttes flere ganger i en mal, dersom det skulle være ønskelig.
 • Tips - Vi har laget en side, kalt testside, der vi har lagt inn mye innhold, og der vi anbefaler at dere tester hvordan en side ser ut med ulike maler. Dvs. bare gå inn på siden, endre mal og sjekk resultatet.
  • Dere finner testsiden i demobutikken vår både under sidemaler og eksempler i menyen. 
 • PS! Se også videoen om System - Oppsett for hvordan styre hvilken mal som er standard.
 • NB! Husk å ha et bevisst forhold til dynamiske og øvrige elementer når dere lager maler.