Skip to main content
Til toppen

Saksinnmelding i testfasen

Retningslinjer som sikrer en effektiv og god feilsøking /-retting.

Dersom dere oppdager områder dere stusser over under testingen, oppretter dere en egen sak i Basecamp, og saken følges opp videre der. Sannsynligvis lager vi en egen liste for oppfølging av testsaker.

For å sikre en effektiv saksgang har vi noen retningslinjer:

 • Lag en oppgave pr sak, dvs. vi unngår samlesaker.
 • Gi saken et kort og konsist navn.
 • Legg inn en kommentar på saken med utdypende informasjon.
 • Hjelp oss å gjøre feilsøkingen enkel og effektiv ved å oppgi følgende:
  • Hva forventet dere skulle skje, og hva skjer isteden?
  • Nøyaktig hva / hvem gjelder det?
  • Hvordan klarer man å gjenskape problemet?
  • Hvilke(n) nettleser(e) oppleves problemet i (spesielt relevant ift designfeil)?
  • Gjelder det i admin eller frontend?
  • Legg gjerne inn et skjermbilde for å vise hva som skjer.
 • Sett saken til avtalt kontaktperson for videre oppfølging.
 • Dersom dere oppdager feil ved data vil vi alltid sjekke at masterdata er riktig først, dvs. at data ligger riktig i ERP-systemet. Vi oppfordrer dere til å sjekke det først, og kommentere hva dere har sjekket og funnet i saken. 
 • NB! Vi vil alltid trenge et eksempel med konkret produktnummer, ordrenummer, kundenummer eller pris for å kunne feilsøke effektivt.
 • Vi vil også alltid ha behov for å kunne gjenskape feilen. Hvis ikke vi klarer å gjenskape feilen, vil det være veldig vanskelig, sannsynligvis umulig, å finne årsaken til feilen. Da vil vi heller ikke ha mulighet til å finne en god løsning. Og dere vil ikke vite hvordan dere skal teste og verifisere at feilen er fikset.

Dere må ha som mål at dere skal avdekke eventuelle feil sånn at deres kunder skal slippe. 

Når dere er fornøyd med testingen, og mener løsningen er klar for produksjonssetting går vi videre til neste fase. Men vær oppmerksom på at når løsningen først er flyttet til produksjonsmiljøet så er det en litt mer tidkrevende prosess å gjøre oppdateringer. Det vil derfor lønne seg å finne og rette feil i denne fasen.

Lenker
Min side