Skip to main content
Til toppen

Prosjektavslutning

Etter lansering avsluttes prosjektet og våre kunder ivaretas videre av vår Kundeservice.

Når dere har lansert nettbutikken nærmer vi oss slutten på prosjektet. I den første tiden etter lansering vil de som har jobbet i prosjektet fulgt litt ekstra godt med på driftsstabilitet og saker dere eventuelt har meldt i Basecamp.

Innen en uke eller to etter lansering, vil dere gå over fra å være i en prosjektfase, håndtert av Gurusofts Konsulentavdeling, til å være i en driftsfase. Det betyr at prosjektet vil avsluttes, og dere vil fremover bli fulgt opp av Gurusofts Kundeservice.

Gurusoft ønsker å gi våre kunder en god oppfølging videre, og har en egen kundeservice-avdeling som er bemannet alle hverdager 08-16 for å fortløpende følge opp henvendelser.

For å ha en oversiktlig, trygg og systematisk oppfølging av henvendelser, benytter vi et supportsystem som dere finner på support.gurusoft.no, og alle saker skal meldes via dette systemet. Dere vil motta egen innloggingsinformasjon, og vi anbefaler at dere raskt gjøre dere kjent med informasjonen dere finner på våre supportsider.

Vi forutsetter at denne informasjonen er kjent når dere begynner å henvende dere med supportsaker. Vi forutsetter også at dere er kjent med avtalen som dekker supporthenvendelser.

Basecamp-prosjektet blir normalt avsluttet, men all informasjon er fremdeles tilgjengelig i et arkiv. I enkelte tilfeller, der vi skal rett i gang med en leveranse 2, kan vi fortsette å bruke Basecamp til prosjektleveranser. Da må likevel supportsystemet benyttes for eventuelle henvendelser som gjelder drift av løsningen..

Vi anbefaler at dere bruker den første tiden etter lansering til å gjøre både dere og kundene deres kjent med løsningen. Eventuelle feil meldes og følges opp iht. avtalen, men endringsønsker anbefaler vi å samle opp og vente litt med. Vi anbefaler også at dere jobber videre med innhold i egen nettbutikk.

Ved større systemendringer, som innføring av ny e-handelsløsning, forventer vi at dere vil få kommentarer og ønsker om endringer både fra kunder og internt. Erfaringsmessig faller mange av disse ønskene bort av seg selv når man har vent seg til ny løsning. Derfor kan det være lurt å avvente nye bestillinger litt, til dere er sikre på hvilke endringer dere ønsker vi skal gjennomføre.

Når dere ønsker å sette i gang en ny fase med endringer / justeringer, eller implementering av nye løsninger, melder dere det til vår Kundeservice, så vil en av våre konsulenter som kan rådgi og bistå med disse sakene kontakte dere.

Dere må være forberedt på at det kan være litt ventetid på våre konsulenter, og det kan noe tid før vi er klar til en ny prosjektleveranse. Men jo tidligere dere gir beskjed, jo raskere kan vi være klar.


 

 

Netthandel er i stadig endring, og dette krever at man hele tiden følger med i markedet. Dermed er det naturlig at man vil ønsker å endre nettbutikken med tiden. Vi anbefaler en inspirasjonsdag med oss en gang i året eller annenhvert år der vi gjennomgår deres løsning og hjelper dere å bli enda bedre!

Gurusofts inspirasjonsdag hjelper dere med å drive en konkurransedyktig nettbutikk.

Lenker
Min side