Til toppen

Attributtsett, attributter og verdilister

På denne siden gjennomgår vi både bruk av attributtsett, attributter og verdilister.

Informasjonen og videoene viser hvordan dette kan settes opp og administreres i Gurusoft Admin.

Hvordan dette gjøres er likevel normalt ikke den største utfordringen. Det som ofte kan ta litt tid er å finne ut hva som er den beste løsningen for våre kunder basert på deres forretningslogikk, deres data, og deres tid og mulighet til å bygge opp denne type informasjon.

Vi anbefaler å benytte våre konsulenter som rådgivere innen dette temaet. Og vi anbefaler normalt at dere gjøre en øvelse der dere skisserer hvordan dere ser for dere løsningen sett fra sluttbrukers perspektiv. Når dere vet hva de ønsker, er det lettere å vite hvilke data som skal til, og da kan vi diskutere hvor de kommer fra og hva vi kan automatisere for dere.

Nedenfor er videoer og litt mer informasjon om dette omfattende temaet.

Lykke til! Generelt om produktattributter

Opplæring 1802 - Produkter - Produktattributter, del 1

Stikkord for denne videoen:

 • Produktattributter er egentlig egenskaper ved et produkt. 
 • Vi snakker også om produkttyper, i den forbindelse at ulike produkter har ulike egenskaper, og man grupper dem gjerne. F.eks. vil man fremheve helt andre egenskaper for en bil, enn for et kjøleskap, eller for en skjerm.
 • Attributter har i hovedsak to formål:
  • Ryddig og oversiktlig presentasjon
  • Utgangspunkt for å lage løsninger
 • For presentasjonen sin del, kunne man valgt å skrive om produktets egenskaper, og presentere dette i produktbeskrivelsen. Dvs. hvis man allerede har skrevet om egenskapene for produktet på denne måten, så må man ikke gjøre om på det kun for presentasjon.
 • Dersom man skal kunne lage logikk basert på egenskaper for et produkt trengs det derimot fort attributter. Eksempler på logikk og funksjonalitet som forutsetter attributter kan være:
  • Variantprodukter, f.eks. når man ønsker å presentere ett produkt i lister, mens man inne på et produkt kan velge størrelse.
  • Filter, dersom man ønsker å ha filter som navigasjon må alle produkter som skal filtreres ha attributter.
  • Sammenligningsfunksjon, den eneste måten å automatisere sammenligning, er ved å sammenligne attributter på produkter.
  • Fraktberegning, dersom vi skal beregne frakt på en ordre kan det f.eks. basere seg på vekt og volum for produktene på ordren.
 • I Gurusofts Startpakke kan man velge å presentere attributter som spesifikasjoner. Dere kan da velge om dere ønsker å vise alle i en liste, eller om dere ønsker å gruppere dem med overskifter. Hvis dere velger det siste så er det litt mer jobb for dere, men hvis dere har produkter med mange spesifikasjoner vil det bli ryddigere og mer oversiktlig både for de hos dere som skal holde attributtene oppdatert, og ikke minst kundene deres.
 • Dere som skal ta i bruk attributter må være forberedt på å bruke en del tid på å opparbeide dem, dersom dere ikke har dem tilgjengelig for produktene allerede.
 • Det finnes også tjenester der man kan kjøpe disse dataene, f.eks. via CNET ved salg av tekniske produkter som PC, via NOBB for byggevarebransen, eller Bokbasen for bøker.
 • Gurusoft kan integrere med disse løsningene, eller kan f.eks. importere data via Excel (csv-filer) dersom dere har opparbeidet data der. Vi kan selvsagt hente dem rett fra ERP-systemet dersom dere har de der.

Hvordan bygge opp attributtsett, attributter og verdilister

Opplæring 1802 - Produkter - Produktattributter, del 2

Stikkord til denne videoen:

 • I denne videoen vil forklare og gjennomgå begrepene 
  • ID
  • Navn
  • Beskrivelse
  • Enhet
  • Egenskaper
  • Verdiliste
  • Attributtsett
 • Et attributtsett er en måte å gruppere ulike attributter på.
 • Man grupperer av to grunner:
  • For å gjøre det enkelt og oversiktlig for de som skal jobbe med attributter på produktene i admin.
  • For å sikre en ryddig og oversiktlig presentasjon til sluttkunder. Dvs. dersom man ønsker å gruppere attributtene med overskrifter. Da må man bruke attributtsett med arv.
 • I dette eksempelet skal vi bygge opp et attributtsett for "Bil". Vi skal deretter lage følgende attributter:
  • Årsmodell, kun tekst som fylles inn.
  • Farge, velges fra en verdiliste. Verdiliste benyttes for å sikre konsistent utfylling av informasjon.
  • Dekk, der vi skal vise om sommer- og / eller vinterdekk medfølger.
  • Vekt, i kg.
 • NB! Ansvar for oppbygging av attributtsett og attributter bør begrenses. Dvs. dere bør avtale at en person har ansvar for dette. Det er litt komplekst å sette seg inn i, men når man først har lært det oppdager man spennende muligheter. 
 • Det å ta i bruk attributter skjer i to omganger. Først er det en rolle/ansvarlig som bygger opp attributtsett og attributter samt eventuelle verdilister. Deretter er det en annen rolle som passer på å fylle inn data på hvert enkelt produkt. Dette kan selvsagt være samme person, men utfylling av produktinformasjon kan også være fordelt på flere.
 • Forklaring av begreper som går igjen:
  • ID må være unikt, og benyttes av systemet som en unik identifikator for attributtsettet / attributtet /verdilisten. Man kan lage sitt eget system for navngiving / gruppering. Men her gjelder litt spesielle regler. I disse feltene må man kun bruke små bokstaver, ingen norske bostaver og unngå spesialtegn.
  • Navn brukes kun for visning i admin. Dvs. vi benytter også beskrivelse i admin, men et par steder er det kanskje kun Navn som vises. Det betyr at man bør bruke navn som er kjent internt. 
  • Beskrivelse er det som vises i front end, dvs. det deres kunder, og eventuelt selgere eller kundeservice, forholder seg til.
  • Både på navn og beskrivelse kan man benytte store bokstaver og norske tegn hvis ønskelig.
 • Alle Gurusofts installasjoner kommer med et attributtsett "product", med en del standard attributter. Dere kan skifte navn og beskrivelse på disse som dere ønsker.
 • Tips - Dere kan endre rekkefølgen på verdiene i verdilisten ved hjelp av "drag and drop".

Hvordan fylle inn attributtverdier på produkter

Opplæring 1802 - Produkter - Produktattributter, del 3

Stikkord til denne videoen:

 • I denne videoen ser vi resultatet av det som ble gjort i forrige video, dvs. den generelle oppbyggingen av attributtsett, attributter og verdilister.
 • Det er kun de attributtene man fyller inn på produktet som vises i front end.
 • Vi anbefaler en god kvalitetssikring av verdilister og attributter før man begynner å ta disse i bruk for fullt.
 • Vær forsiktig med å slette. Da kan man miste kontroll på dataene sine. Ved sletting anbefaler vi en koordinering med oss.
 • Tips - Hvis man bare solgte biler, som vårt eksempel tar utgangspunkt i, vil man kunne endre standard attributtsett under System og Oppsett. Dette er attributtsettet som settes idet man manuelt lager et nytt produkt. Dersom dere ønsker et standard attributtsett ved import av data, avtaler vi det spesifikt.
 • NB! Det er ikke alle steder man kan bruke spesialtegn når man jobber med attributter. Vi har erfart at det kan blir problemer hvis man f.eks. bruker " som verdi på attributter. Hvis dere har denne type verdier må vi sammen se på løsninger.