Til toppen

Opplæring 1802 - Produkt - Produktkatalog, del 1 - Hvordan opprette et nytt standard produkt 

Stikkord til denne videoen:


Opplæring 1802 - Produkt - Produktkatalog, del 2 - Hvordan administrere grunndata på produktet

Stikkord til denne videoen:

 • Tittel er en måte dere kan presentere et alternativt navn på produktet, dvs. hvis dere ikke er fornøyd med innholdet i feltet "Navn". Dette er stort sett bare aktuelt dersom dere har data i ERP-systemet som dere ikke er fornøyd med, men som er så godt innarbeidet, eller dere har begrensninger i feltene i ERP-systemet, at dere velger å fortsette med det.
 • URL alias skal man være forsiktig med å endre, spesielt etter lansering. Før det kan man endre det, og bør endre det, dersom man endrer navn på produktet. Noe man normalt ikke gjør.
 • Salgstekst vises i nærhenten av kjøpsknappen på produktdetaljen og i enkelte lister, og kan inneholde et kortfattet budskap man ønsker å fremheve.
 • Beskrivelsesfeltet brukes som man ønsker. Vi anbefaler å vurdere bruk av attributter for egenskaper som gjør seg best som oppramsing, eller dersom dere senere ønsker at vi skal kunne knytte logikk til egenskapene. Eksempler på logikk vi kan sette opp er varianter, sammenligning eller filter. 

Opplæring 1802 - Produkt - Produktkatalog, del 3 - Hvordan administrere generell informasjon på produktet

Stikkord til denne videoen:

 • Husk at noe informasjon må bygges opp et annet sted, før det kan tas i bruk på produktet. F.eks. gjelder det produsent. 
 • Hvis dere tar feltet EAN kode i bruk, må vi avtale hvordan det skal presenteres i frontend. I første omgang inngår det kun i søk i startpakken.
 • Det er kun arbeidsflyten "Godkjent og publisert" som gjør at produktet vises for kunder i front end. Det forutsetter at status også tilsier at produktet skal vises.
 • Status kommer normalt fra ERP, mens arbeidsflyt styres i nettbutikken.
 • Arbeidsflyt bør avtales internt, og husk dere kan lage filter på disse arbeidsflytene for å se hvor langt produktene er kommet i godkjennings-prosessen.
 • NB! Det vil ikke være mulig å søke opp produktet i front end før produktet er godkjent og tilgjengelig for salg.

 


Opplæring 1802 - Produkt - Produktkatalog, del 4 Hvordan administrere egenskaper på produktet

Stikkord til denne videoen:

 • Egenskaper tas i bruk for å kunne legge opp logikk på produkter. 
 • De fleste egenskaper bør vi ta en avstemming rundt før dere tar i bruk. 
  • Det er kun tilbud og nyhet vi vil anbefale at dere bruker helt på egenhånd.
  • Enkelte av dem har en 100% ferdig logikk knyttet til bruken, som f.eks. de til varianter, og stopp oppdatering.
  • Resten må vi diskutere ift. deres behov og da må vi muligens lage egen logikk for deres bruk i front end.
 • Husk å lage et produktfilter for produkter som er merket med "Stopp automatisk oppdatering av produktinformasjon". Bruk dette med omhu.

Opplæring 1802 - Produkt - Produktkatalog, del 5 - Hvordan administrere tilleggsfunksjonalitet (høyremeny) på produktet

Stikkord til denne videoen:

 • Innholdet på høyresiden er merket med grønne rammer og om man gjør endringer i disse elementene så lagres det automatisk.
 • Pass på at produktet ligger på minst en side, sånn at det blir enkelt å finne. Husk at dette kan vi automatisere for dere via integrasjoner.
 • Bilder og dokumentasjon håndteres i Cloudinary. Dette gjennomgår vi nærmere i andre videoer, som dere finner i menyen under Media.
 • Tilbehør anbefaler vi å bruke for mersalg.
 • Alternativer kan også hjelpe å øke salget, på den måten at hvis man ikke fant akkurat det man var ute etter på produktet man gikk inn på, kan man kanskje få hjelp til å finne riktig alternativ via dette produktet likevel.
 • Anbefalte produkter anbefaler vi å være litt forsiktig med å bruke.