Skip to main content
Til toppen

Prioritet

Alle henvendelser prioriteres med tanke på kritikalitet, som igjen påvirker vår responstid.

Alle våre kunder har en drifts- og forvaltningsavtale som regulerer responstid på ulike typer supporthenvendelser. Vi forutsetter at de som melder saker til oss er kjent med denne avtalen.

Responstiden beregnes i henhold til normal arbeidstid, mandag til fredag 08-16 med unntak av helligdager.

Når dere registrerer en supportsak til oss kan dere velge hvilken prioritet dere mener henvendelsen har. Men vær oppmerksom på at vi vil endre prioritet på saken dersom vi mener at den er satt feil. 

 

Prioritet 1 - Kritisk

Feilsaker hvor programvaren er som helhet ute av drift og/eller har produksjonskritiske mangler ved viktige moduler / komponenter i systemet, med ingen eller sterkt redusert utnyttelse av systemet som resultat. 

Responstid: Arbeidet med feilsøking/feilretting påbegynnes innen 2 timer.

 

Prioritet 2 - Høy

Feilsaker hvor komponenter/moduler er delvis eller helt ute av drift, men med mindre innvirkning på bruk av programvaren som helhet.

Responstid: Arbeidet med feilsøking / feilretting påbegynnes innen 48 timer.

 

Prioritet 3 - Normal

Mindre feil som ikke har betydelig innvirkning på bruken av programvaren.

I tillegg vil alle bestillinger, produktforslag og brukerstøttesaker ha denne prioriteten.

Responstid: Ingen garantert responstid.

Lenker
Min side