Skip to main content
Til toppen

Ordbok

Les deg opp på begreper som brukes i netthandelsverdenen!


Her forklares begreper vi i Gurusoft bruker og som blir brukt i netthandelsverdenen og på internett generelt. Derfor er de viktige å kjenne, så gi beskjed hvis det er begreper dere savner fra ordboken eller forklaringer som er mangelfulle / vanskelig å forstå.

API (Application Programming Interface): Et grensesnitt, bestående av et sett med tydelig definerte regler, som gjør at programmer/applikasjoner kan kommunisere med hverandre og andre systemer.

Applikasjon: Et program som er designet for å oppfylle en bestemt hensikt.

Attributter: Et sett med egenskaper tilknyttet produkter, ofte kalt spesifikasjoner. Typiske attributter er farge, vekt og størrelse til et produkt. For eksempel kan en telefon være 174 gram og sølv, som da er to av telefonens definerte attributter.

B2B: Salg mellom bedrifter/grossist (business to business).

B2C: Salg til privatkunder (business to consumer).

B2U/anonym handel: Handel i nettbutikken med uregistrert bruker.

Back end: Typisk navn for administrasjonsverktøy tilknyttet nettsted/nettbutikk.

Betalingsleverandør: En leverandør av betalingstjenester, som for eksempel Vipps, Paypal og Nets.

Bundle/Strukturvare: Kan også kalles samleprodukt, da det er en samling av flere produkter i ett og samme produkt. Bundle- / samleprodukter brukes ofte som en markedsføringsstrategi.

Cache: En maskinvare- eller programvarekomponent som lagrer data i et korttidsminne, slik at fremtidige forespørsler om dataene kan bli servert raskere. Gurusoft benytter datamaskinens korttidsminne/hurtigminne til å mellomlagre data for å oppnå økt ytelse. For å trekke en parallell til den fysiske verden, blir det som å ha et kjøleskap der man oppbevarer matvarer, slik at man ikke trenger å dra til butikken hver gang man skal ha noe. Ja, som matvarer kan også data utgå, da oppdateres "kjøleskapet" automatisk.

Capture: Er et begrep innenfor netthandel som blir brukt av leverandører av betalingstjenester (Nets, Dibs, Payex m.fl.) og betyr å fysisk trekke et tidligere reservert beløp på kredittkort. Gjøres i forbindelse med fysisk utsendelse av pakken.

Cloudinary: Den markedslede tilbyderen av en omfattende skybasert løsning for bildeadministrasjon.

CMS (Content Management System): Et publiseringssystem, og er et informasjonssystem for lagring, håndtering, organisering og publisering av innhold på internett, hvor innholdet kan være av ulike typer.

CSS (Cascading Style Sheets): Et språk som brukes til å definere utseende på filer skrevet i HTML eller XML. CSS brukes ofte til styling av nettsiders utseende, eksempelvis til å style fonter, farge og plasseringen til tekst.

CSV: Et filformat brukt for å lagre tabellarisk data hvor nummer og tekst lagres i ren tekstform som kan leses i et tekstredigeringsverktøy. Linjene i tekstfilen representerer radene i en tabell, og kommaene i en linje deler feltene i tabellraden.

CTA (Call To Action): Alle nettsider bør ha et klart formål og minst én CTA. CTA står for Call-To-Action. Dette er et klikkbart element, en lenke, knapp eller bilde, som skal oppfordre besøkende til å utføre en handling. Handlingen kan være alt fra å lede deg til et produkt, laste ned en fil, ta en test eller be om å bli kontaktet av din bedrift, og dermed føres besøkende videre i navigeringsprosessen.

E-handel: Forkortelse for elektronisk handel, og er handel av produkter eller tjenester gjennom elektroniske systemer som Internett og andre datanett.

Endringsbasert import/delta import: Kun endringer fra forrige import kommer med i importen. Krever at kildesystemet har endringsmarkering av data, og at data ikke slettes men markeres med en status som representerer at de er slettet (slettemerkes).

Enterprise-teknologi: Programvare hvor programvareutgiver eller en annen person/selskap sitter med rettighetene.

EOL (End-of-life): Et begrep som brukes med hensyn til et produkt som er i brukstidens slutt (fra leverandørens synspunkt). Det kan bety at leverandøren slutter å markedsføre, selge, eller har intensjoner om å begrense eller avslutte support på produktet.

ERP (Enterprise-resource-planning): Forretningssystem. Programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. Målet med ERP er å håndtere virksomhetens informasjon og tilfredsstille behov for styring og administrasjon.

ERP-plugin: Programvarekode som installeres i nærheten av ERP miljø med formål om å kunne lese ut og oppdatere ERP systemet på en standardisert måte. Benyttes i de tilfeller der ERP leverandør ikke har et API som er tilgjengelig eksternt.

Filter: Innretning som er i stand til å separere enkelte komponenter ut fra en blanding.

Front end: Presentasjonslaget eller selve nettbutikken/nettstedet som vises til sluttbrukeren, altså deres kunder.

FTP (File Transfer Protocol): En standard og operativsystemuavhengig protokoll for overføring av filer mellom klient og server i et datanettverk.

GA (Google Analytics): Et gratis verktøy fra Google som generer detaljert statistikk om besøkende til din nettside. Verktøyet hjelper deg å samle, prosessere, konfigurere og lage rapporter om din nettside som kan resultere i viktig innsikt.

GDPR (General Data Protection Regulation): EUs forordning for personvern, som også blir norsk lov. Les mer om GDPR her.

Grensesnitt: En forbindelse for kommunikasjonen mellom to systemer, for eksempel to applikasjoner.

GTM (Google Tag Manager): En brukervennlig løsning hvor du raskt og enkelt kan håndtere tagger på nettsiden din og i andre webapplikasjoner, for å få kontroll på sporinger og analyse. Med taggene kan du måle hva de som besøker nettsiden din gjør, hva de liker og ikke liker, samt hva de klikker på. Med andre ord; du kan få full kontroll på hvor godt nettsiden din fungerer. GTM erstatter ikke GA, men hjelper brukere til å legge til GA sporingskoder (tags) på din nettside, distribuere GA begivenhetskoder og definere regler for når hver GA aktivitet skal agere.

HTML (HyperText Markup Language): Et språk som brukes til fremvisning av informasjon og formatering av nettsider.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): En protokoll for distribuerte, samarbeidende og hypermedia informasjonssystemer. Dette er også protokollen som primært benyttes for, og er grunnlaget til, datakommunikasjon gjennom Internett (World Wide Web).

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): En sikker utgave av HTTP.

Integrasjoner: Oppdatering av data fra et datasystem (Gurusoft) til et annet datasystem (eksempelvis ERP).

Integrasjonskontrakt: Et dokument som beskriver gjeldende integrasjonsregler mellom Gurusoft og bakenforliggende forretningssystemer (ERP).

Integrasjonsserver: En dedikert server Gurusoft setter opp for import / eksport av data mellom eksterne kilder og nettbutikken. Kildene kan f.eks. være ERP-systemer som Visma Business, Visma Global, Navison eller SAP. Men det kan også være excellister (csv-filer), bildeservere, eller andre eksterne tjenester som tilbyr data. Data som overføres fra en eller flere av disse kildene, leses inn til Gurusofts integrasjonsserver som bearbeider data før informasjon sendes videre til nettbutikken. Hvilken “bearbeiding” som foregår vil variere fra kunde til kunde og fra system til system, men generelt så er det her alle regler for datahåndtering styres. Eksempler på bearbeiding kan være å koble bilde til et produkt, å legge på mva, å koble sammen like produkter til variantprodukter, sette status på produkter, etc.

Kildekode: Instruksjoner til en datamaskin skrevet på en form som mennesker kan lese. Kildekode må gjøres om til maskinkode for å kunne kjøres på datamaskinen. Vanligvis består kildekode av en tekstfil med instruksjoner, men kan for eksempel også være trykket i et blad eller en bok.

Konvertering: Innen netthandel vil konvertering si at et besøk i nettbutikken ender opp i et salg.

Kunde/Bruker: En kunde i nettbutikken er den overordnede kjøperen av varen, som et selskap i handel B2B. En bruker er personene som er registrert under en kunde og har brukernavn/passord for innlogging. En kunde kan ha flere brukere, hvor brukerne kan ha ulike roller. For eksempel kan et selskap være registrert som en kunde i nettbutikken, og ha flere ansatte som alle har hver sin bruker.

Kundetilpasning: En tilpassning i nettbutikken utover standard løsning av Gurusoft Ecommerce.

Maskinkode: Et sett med instruksjoner som blir utført direkte i datamaskinens prosessor (CPU).

Masterdata: En enkelt kilde til bedriftsdata som brukes i flere systemer, applikasjoner og/eller prosesser. Det kan være data om kunder, produkter, leverandører og ansatte.

Open Source teknologi: En programvare med åpen kildekode. Det betyr at kildekoden til programmet er gjort tilgjengelig for alle.

PIM (Product Information Management): Administrasjon og håndtering av all produktrelatert informasjon i ett og samme system. PIM er en del av Gurusoft Ecommerce, som vil si at man kan håndtere all produktrelatert informasjon i Gurusoft Ecommerce.

Responsivt design: Design som brukes for å lage nettsider med tilpasset ulike skjermformater. Smarttelefoner, nettbrett og dataskjermer har mange forskjellige størrelser og formater. Målet er å lage optimaliserte visninger for alle disse ulike skjermene.

SAAS (Software-a-as-service): En leveringsmodell der programvare er lisensiert på abonnement og er driftet sentralt.

SEO (Search Engine Optimization): Søkomotoroptimalisering eller synlighet i søkemotor (Search Engine Optimalization).

Server: Programvare som tilbyr en eller flere tjenester til andre datamaskiner (klienter) over et datanettverk. Enhver datamaskin kan i prinsippet brukes som server, men tradisjonelle server-maskiner har dyrere og mer holdbare komponenter, for å gi den høyere ytelse og sikkerhet mot feil i maskinvaren.

Sesjon: En interaktiv informasjonsutveksling mellom to eller flere kommunikasjonsapparater, eller mellom en datamaskin og en bruker. En sesjon blir etablert på et bestemt tidspunkt, og avsluttet ved et senere tidspunkt. En etablert kommunikasjonssesjon kan inneholde mer enn en melding i hver retning. Typisk vil også være nødvendig at minst en av de kommuniserende partene lagrer informasjon om historikken i sesjonen for å kunne kommunisere, i motsetning til situasjoner hvor kommunikasjon består av uavhengige forespørsler med svar.

Sky/Cloud: En samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett. Serverparkene kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk skalering.

SSH (Secure Shell): En kryptert tunnel for datatrafikk, som i motsetning til VPN fungerer på applikasjonslaget.

SSL (Secure Sockets Layer): Kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon over nett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer.

Synkroniseringsflagg: En merking av produkter som skal overføres til nettbutikken.

Søkemotor/Solr: Programvare som brukes til å søke etter dokumenter eller databaseposter som oppfyller kriterier gitt av søkeordene.

Tilgangskontroll: Funksjonalitet for å styre hvem som har tilgang til ulik informasjon på nettsider. For eksempel kan uregistrerte brukere og forskjellige kundegrupper ha tilgang til ulik informasjon.

Timestamp/sist oppdatert: En sekvens av tegn eller kodet informasjon som forteller når en bestemt hendelse oppstod.

Tredjepartssystemer/tjenester: Tjenester som ikke er utviklet / leveres av Gurusoft, men kan integreres i våre løsninger.

Utfasing: En gradvis reduksjon og avslutning.

Variantmaster (modell): Ett produkt kan selges i flere utgaver / drakter, som for eksempel at en t-skjorte selges i størrelser small, medium og large. Hovedproduktet, altså t-skjorten, er det som kalles produktmaster/variantmaster.

Variantprodukter: Når ett produkt selges i flere utgaver / drakter kalles den enkelte utgaven, eksempelvis t-skjorte størrelse medium, variantprodukt. Variantprodukter tas i bruk når du har veldig like produkter som dere ønsker å presentere som ett – 1 – produkt i lister. Det er som regel minimale forskjeller mellom de ulike variantene / utgavene, ofte knyttet til farger og størrelser.

Verdiliste: En liste med definerte verdier på et attributt / en egenskap, som at størrelse er definert til å være small, medium eller large. Verdilister lager dere for å sikre konsistente/enhetlige data eller for å sikre at sortering blir riktig i nettbutikkens front end når dere tar i bruk variantprodukter.

XML: Et universelt og utvidbart markeringsspråk, og fungerer som et verktøy for deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer, særlig over internett.

Lenker
Min side