Skip to main content
Til toppen

Oppbygging av informasjon i nettbutikken

Allerede tidlig i prosjektet kan dere begynne å jobbe med innhold i deres nye nettbutikk.

Når dere har fått tilgang til nettbutikken og eventuell opplæring er gjennomført, vil alt være klart sånn at dere kan begynne å bruke nettbutikken. Dette skjer tidlig i våre prosjekter, og sikrer at dere får god tid til å jobbe med innhold.

NB! Innholdet dere jobber opp i nettbutikken på testmiljøet, er det som vil bli med videre når vi flytter dere til produksjonsmiljøet, dersom ikke annet er avtalt.

Om dere ikke har integrasjoner helt på plass enda, og nettbutikken mangler produkter, kan dere allikevel begynne å jobbe med bilder, bannere, dokumenter og begynne å planlegge hvordan dere ønsker at sidene deres skal se ut. 

Så fort produkter blir importert kan dere begynne å jobbe med dem. Pass på at dere legger inn importmapping på de sidene dere ønsker at produkter automatisk skal importeres til. Dette bør gjøres før første produktimport gjennomføres.

I en nettbutikk ønsker man ofte å fokusere på produkter, men det betyr ikke at alle sider trenger å inneholde produkter. En side kan inneholde mange ulike elementer, som f.eks. undersider, artikler, bilder, bannere, eller produkter. Dere bygger opp sidene med det innholdet dere ønsker. 

Vær oppmerksom på at det å jobbe med innhold ikke er en engangssak. Det vil være en butikksjef sitt ansvar å sikre at nettbutikken inneholder riktig og oppdatert informasjon, også etter lansering.

Behovet i denne saken vil dermed pågå etter lansering, men i prosjektsammenheng tenker vi at dere lukker saken når dere er fornøyd med innholdet med tanke på lansering. Dvs når dere mener innholdet er godt nok til lansering.

Tenk på hva deres kunder ønsker av innhold, og prøv dere frem for å bli kjent med ny nettbutikkløsning.

Husk at det er et helt nytt system dere gjør dere kjent med, og det tar sannsynligvis litt tid før dere er helt fortrolig med det. Det er bare er å gi beskjed dersom dere ønsker mer opplæring eller bistand i denne fasen. 

Tips - Vi anbefaler å ikke ha for mange nivåer på sidene da det vil føre til mye klikking for kunder. Tre nivåer bør være maksimum, men hold dere gjerne til to. (I startpakken har vi lagt opp til at kun de to første nivåene vises i toppmenyen, og kun de tre første vises i venstremenyen.) Pass også på å ikke ha for mange hovedkategorier.

Lenker
Min side