Skip to main content
Til toppen

Nye regler for salgsmarkedsføring

Fra 1. oktober 2023 trådte den nye markedsføringsloven i kraft som påvirker salgsmarkedsføring i Norge. Disse reglene vil påvirke alle næringsdrivende, spesielt dere som selger til forbruker/B2C. Les mer om hva du trenger å vite om det her.

Oktober 2023 fra Produktavdelingen


Fra 1. oktober 2023 trådte den nye markedsføringsloven i kraft som påvirker salgsmarkedsføring i Norge. Disse reglene vil påvirke alle næringsdrivende, spesielt dere som selger til forbruker/B2C.  Det er viktig å merke seg at de nye retningslinjene kun gjelder for salg av varer og formålet er å sikre at forbrukere får mer korrekt informasjon om priser og prisreduksjoner. Det gjelder ikke for tjenester, kampanjer basert på prissammenligning eller kvantumsrabatter, der det alminnelige forbudet mot villedning av forbrukere fortsatt gjelder.

Førpris er nå den laveste prisen som er tilbudt i markedet de siste 30 dagene før salget. Dette betyr at næringsdrivende ikke lenger kan bruke falske eller villedende førpriser for å skape et inntrykk av at det er en større prisreduksjon enn det faktisk er. Det er ikke lenger tillatt å markedsføre salg med generelle utsagn som "20 % på hele butikken" eller "salg" uten å oppgi førpris for den enkelte vare. Dette betyr at næringsdrivende må oppgi førpris for hver enkelt vare som markedsføres som nedsatt. Det er gjort et unntak for såkalt progressivt salg. Dette er salg der rabatten øker utover i salgsperioden. I disse tilfellene kan næringsdrivende bruke førprisen før kampanjestart som førpris.

Kundeklubber ikke lenger unntak. Tidligere var det mulig å gi gode tilbud i kundeklubber uten å påvirke førprisen. Dette er nå endret. Førpris er nå laveste pris som er tilbudt til personer de siste 30 dagene. Dette inkluderer også kundeklubber. Det er imidlertid et unntak for rabatterte salg av en vare ved individuell kundebehandling. Dette betyr at du fortsatt kan gi enkeltkunder rabatter, for eksempel fordi kunden har reklamert eller er misfornøyd.

Viktig, du må sikre at du har dokumentasjon på førprisen for alle varer som markedsføres som nedsatte. Konsekvensen er at dere ikke må endre prisrader i ERP eller Gurusoft for da mister dere historikken. Gurusoft har alltid anbefalt å utfase tidligere rader og lage nye rader, men med denne lovendringen så mener vi det er slik dere alle må jobbe for å kunne dokumentere historiske priser og førpris siste 30 dager. Dette betyr at det heller ikke bare er å legge produkter inn i ulike prisgrupper og kampanjer uten at dere tar var på historikken. Gurusoft har også revisjonshistorikk på produktendringer, så dere vil kunne se endring av prisgrupper på produktet. 

Konklusjon: 

  • Prisen som fremgår i nettbutikken som Førpris (overstreket, eller med label/ledetekst), må dere kunne dokumentere er den laveste prisen siste 30 dager, inkl. i kundeklubb.
  • Dersom ikke prislogikken fra ERP kan gi dere denne løsningen automatisk, kan Gurusoft bistå med å innføre nye visningsfelter som kun brukes på førpris, noe som kan kalles "laveste/beste pris siste 30 dager".

Gurusoft forstår at den nye markedsføringsloven kan være krevende å følge. Fokus til nå har vært å finne frem til hvordan Førpris skal beregnes. Forbrukertilsynet har en side som oppdateres fortløpende rundt problemstillingene.  

Det er foreløpig så mange åpne forhold og krav til dokumentasjon og lagring av historikk at Gurusoft har ikke sett noe grunnlag for å utvikle noen standardløsninger. Har du spørsmål eller innspill så ønsker vi at du tar kontakt. 

Andre relevante lenker:

Forskrift om prisopplysninger mv. for varer og tjenester, § 9a.Prisnedsettelse 

Forbrukertilsynet - Prismarkedsføring


Hva synes du om denne artikkelen?

Lenker
Min side