Skip to main content
Til toppen
Ny mva-rapportering for 2022

Vil ny mva-rapportering for 2022 kreve endringer i deres ERP-system?

Fra 1. januar 2022 lanserer Skatteetaten ny digital mva-melding. For dere som ønsker en automatisert prosess for mva-rapportering vil det kunne forutsette en oppgradering/endring i deres ERP-system, noe som igjen vil kreve endring i integrasjoner med nettbutikken.


Skatteetaten moderniserer mva-området og innfører ny digital mva-melding fra 1. januar 2022. Det innebærer at mva-meldinger som sendes inn for terminer etter 1. januar 2022 må leveres inn på nytt format. Skatteetatens mål er at majoriteten av meldingene skal leveres via regnskapssystem – for å redusere manuelle feil og for å gi en mer effektiv prosess. For mer informasjon, se Skatteetatens sider.

For de fleste vil dette innebærere en oppgradering og/eller endring av deres ERP system. Uavhengig av ERP-system og -versjon dere har i dag, anbefaler vi derfor alle våre kunder å kontakte deres ERP-partner for å avklare hva denne endringen innebærer for dere, og for å avtale eventuell oppgradering av deres ERP-system.

NB! Husk at alle endringer/oppgraderinger i deres ERP system sannsynligvis vil påvirke nettbutikken deres, og dermed vil kreve endringer i integrasjoner. Dette ønsker vi å selvsagt å ivareta i forkant/samtidig med ERP-endringen for å unngå problemer for dere og deres kunder. Gi oss derfor alltid beskjed i god tid (2 - 4 uker) før dere gjør endringer/oppgraderinger, sånn at våre konsulenter får satt av tid til å hjelpe dere når dere trenger det. 

Visma Global, Visma Business eller Microsoft Dynamics NAV

Dere som skal oppgradere Visma Global, Visma Business eller Microsoft Dynamics NAV (tidligere Navision) vil trenge en ny Plugin for kommunikasjon mellom ERP-system og Gurusofts Integrasjonsserver, da denne programvaren er knyttet til en versjon av ERP-systemet. 

Dere som bruker Visma Global og Visma Business må oppgradere til siste versjon, versjon 16, for å kunne benytte mulighet for automatisert innrapportering. 

Plugin må installeres av deres driftspartner/ERP-partner, i samarbeid med oss, så avtal tid med dem og book oss samme tidspunkt her:

Vi kommer normalt langt på et par timer effektiv jobbing samtidig, men for dere som eventuelt har hoppet over noen versjoner av ERP-system eller har en eldre Integrasjonsserver, kan det bli snakk om noe ekstra tid for å få ivareta oppgraderingen. 

Andre ERP-systemer

Dere som har integrasjoner som ikke krever en Plugin, men skal gjøre endringer i deres ERP-system, må kontakte Gurusofts Kundeservice for å bestille bistand ifbm. dette. Selve ERP-endringen avtales med, og gjennomføres av, deres ERP-partner, men for å ivareta nettbutikken må vi sannsynligvis gjøre noen endringer ifbm. deres oppgradering.

Hva endringen innebærer hos dere vil vi analysere, og det vil være bl.a. være avhengig av hvilket ERP-system dere har, hvilken versjon dere endrer fra og hvor gammel dagens Integrasjonsserver er. For de fleste vil sannsynligvis estimatet ligge mellom et par timer og en dags arbeid et sted.

Husk - meld fra i god tid

Her gjelder det å være tidlig ute, da denne endringen vil innebære endringer for de aller fleste ERP-kunder, og ERP-leverandører vil få mye å gjøre fremover. 

Vi rigger oss for å bistå så mange som mulig av dere før jul, men det kan bli fullbooket også hos oss, så jo tidligere dere avtaler tid med oss jo bedre. 

Lenker
Min side