Skip to main content
Til toppen

Må vi betale for å få et estimat?

Svaret her er både ja og nei. Dvs. svaret er at dere ikke nødvendigvis betaler for selve estimatet, men analyse-/ konsulentarbeidet som er nødvendig for å komme frem til estimatet.

Når dere har et ønske om å gjøre forbedringer i nettbutikken deres, er det naturlig at dere kontakter oss med en forespørsel og ønsker et estimat på jobben. I denne artikkelen har vi beskrevet hva dette innebærer, både praktisk og økonomisk.

Standard funksjonalitet

Vi utvikler flere og flere standard produkter som vi tilbyr. Dere finner en oversikt over alle disse her i vår Kundeportal.

Dersom vi har en standard funksjon som vi tror vil dekke behovet deres vil vi sende dere en lenke til dette produktet, sånn at dere kan gjøre dere kjent med det, og vurdere om dette passer. Her vil dere også finne prisen på produktet. Dersom forespørselen ikke krever noe mer av oss, dvs. ikke innebærer behov for analyser, møter eller mer rådgivning, vil tidsbruken vår være minimal, og i praksis vil den ikke faktureres.

Analyse ved behov for kundetilpasninger

Foreløpig er nok tilfellet ovenfor mer unntaket enn regelen. Vår erfaring er at våre kunder oftest har behov utover helt standard løsninger. Dvs. det kan godt hende vi kan ende opp med å ta utgangspunkt i standard funksjonalitet, men det vil være behov for noen justeringer og tilpasninger.

Før vi kan gi et estimat er vi først og fremst nødt til å forstå deres forretningsbehov. Det vil si at vi trenger å bruke noe tid på å diskutere og avklare behovet deres og sikre at vi har en felles forståelse av målbildet. Dette kan f.eks. innebære telefonsamtaler/møter, skisser og beskrivelse av behovet.

Deretter vil jobben vår være å finne den beste løsningen for dere. Det vil som regel ikke bare finnes en vei til målet, og vi må kanskje vurdere ulike alternativer for å finne den løsningen som best dekker deres behov og som samtidig tar hensyn til deres data og deres allerede eksisterende løsning, inkludert eventuelle kundetilpasninger.

Det betyr at våre konsulenter må ta utgangspunkt i deres løsning, og gjøre analyser, vurderinger og muligens også tester og ytterligere avstemminger for å finne løsning(er) vi kan anbefale.

Som en del av analysearbeidet vil vi også vurdere behov for koordinering og prosjektoppfølging, dokumentasjon, risiko, behov for testing, sikkerhet, automatisering, vedlikeholdbarhet og skalerbarhet i tillegg til selve "kodingen"/utviklingsjobben. Dette arbeidet er for å sikre den beste løsningen for dere nå, og samtidig ivareta en smidig løsning med tanke på drift/vedlikehold og senere oppgradering.

Målbildefase med beslutningsgrunnlag som resultat

Når vi har anbefaling/løsningsforslag klart, vil vi dokumentere og overlevere dette beslutningsgrunnlaget til dere. Når dokumentasjon av anbefalt løsning er klar vil det være en relativt enkel sak å gi estimater på oppgavene. Altså er det ikke estimeringen vi bruker tid på i disse tilfellene. Det er ofte gjort på minutter, men de krever ofte en eller flere timers arbeid i forkant.

Når dette er gjort har vi i praksis planlagt gjennomføringen av prosjektet, dvs. at vi er ferdig med et "mini-forprosjekt" eller målbildefasen, og vi er klare til å starte implementeringen dersom dere ønsker å gå videre med anbefalt løsning. Det er dere ikke nødt til, dvs. dere kan fint velge å ikke gå videre med saken.

Fakturering av analysearbeidet

Våre konsulenter vil likevel ha gjort en jobb for dere, som vi uansett håper og tror dere får nytte av, og som vi vil fakturere for. Normalt bruker vi inntil et par timer på analyser når dere melder et nytt behov til oss. Dersom vi trenger mer tid, vil dette normalt varsles dere i forkant. I enkelte tilfeller vil vi kunne la oss rive med og bruke litt ekstra tid på å skissere en god løsningen for dere. Det håper vi dere har forståelse for, selv om vi selvsagt etterstreber å varsle dette i forkant.

Vi er opptatt av nytte-/kostvurderinger på deres vegne og dersom det er mulig gir vi dere alternative løsninger med fordeler og ulemper beskrevet. Vi vil også kunne gi anbefalinger ift. deler av løsningen som kan utsettes, og eventuelt hva som er valgfritt.

Endringer i estimater

Et estimat er forventet tidsbruk og/eller pris på løsningen som skal leveres, og estimater vi gir baserer seg på kunnskap vi har på tidspunktet det gis.

Underveis kan det likevel oppstå situasjoner som kan påvirke estimatet. Dette kan f.eks. skyldes alt fra endring i målbildet, nye behov, forutsetninger som ikke stemmer, ny informasjon som dukker opp, oppdagelser gjort under testing, eller rett og slett at løsningen ikke fungerer som tiltenkt.

Vi etterstreber å varsle ved større avvik.

Lenker
Min side