Skip to main content
Til toppen

Varsling

Kunde må alltid varsle Gurusoft minst 4 uker før oppgradering av ERP system, eller andre store endringer som påvirker integrasjoner.

Dette punktet er hentet fra avtalen, og det er viktig at dere sikrer interne rutiner som gjør at dere passer på å varsle Gurusoft dersom dere planlegger å gjøre endringer i ERP systemet som kan påvirke nettbutikken. Dette kan f.eks. være flytting av servere, oppgradering av ERP systemet e.l.

Det er tre hovedgrunner til at vi ønsker og trenger denne informasjonen tidlig:

  1. Plugin - Det er mulig ny versjon av ERP systemet krever ny plugin. Ved større endringer i ERP versjonene, kan det tenkes at Plugin ikke er klar og må utvikles.
  2. Testing og endringer - Vi anbefaler testing av integrasjonsregler mot ny versjon før produksjonssetting. Det kan også være behov for å gjøre endringer i deres integrasjonsregler som kan oppdages under testing.
  3. Avsatt tid ved oppdateringstidspunkt - Vi anbefaler at dere bestiller at vi holder av en konsulent som kan bistå ved eventuelle problemer oppgraderingsdagen og / eller like i etterkant, for å sikre at integrasjoner fungerer som dere ønsker, og som eventuelt kan gjøre endringer relativt raskt.

Hvis vi ikke blir varslet før dere gjør endringen, eller får for kort tid på oss, kan resultatet være at alle integrasjoner slutter å fungere, og det kan være vanskelig for Gurusoft å prioritere en stor opprydding umiddelbart.

Det er verdt å merke seg at selv om integrasjoner ikke fungerer, så vil nettbutikken fungere som normalt. Det betyr at dine sluttkunder fremdeles kan benytte nettbutikken til å finne informasjon og legge ordre, men data blir selvsagt ikke oppdatert, og dere må kanskje i en periode registrere ordre manuelt i ERP systemet.

Lenker
Min side