Skip to main content
Til toppen

Synkronisering

Når flagget for synkronisering av data er satt på, og dataene det gjelder er overført til nettbutikken, må dette flagget aldri fjernes igjen.

De aller fleste har mange produkter og enkelte kunder som man ikke ønsker overført til nettbutikken. Det kan være ulike grunner til det, f.eks. produkter som ikke er tilgjengelig for salg lenger, men som ligger i ERP av historiske grunner, eller kunder som har avsluttet kundeforholdet.

For at dere skal kunne styre hvilke produkter og kunder dere ønsker overført til nettbutikken, avtaler vi bruk av egne felter i ERP systemet. Dette feltet vil som regel inneholde en “ja/nei” eller “på/av” verdi, og det omtales ofte som om produktet er “flagget”. Dette flagget settes typisk på produkter og kunder, og brukes for at dere skal styre hvilke produkter og hvilke kunder dere ønsker overført til nettbutikken.

Nøyaktig hvordan disse produktene merkes i deres system, er vi fleksible på, og det avtaler vi nærmere i prosjektet. Det kan f.eks. være et felt dere allerede benytter i dag, eller at det settes opp et eget felt for dette.

Uansett, når flagget er satt, så betyr det at integrasjonsserveren skal lese dette produktet eller denne kunden, og sørge for at nettbutikken er oppdatert med informasjon fra ERP.

Når produkter og kunder er merket med dette flagget betyr det at dataene har blitt overført fra ERP systemet, via integrasjonsserveren, og til nettbutikken. Det betyr igjen at data ligger tre steder, og at nettbutikken forventer å få oppdateringer fra et annet system.

 

Dersom flagget fjernes er det et tegn til integrasjonsserveren at den ikke skal bry seg med dette produktet eller kunden, og den slutter å spørre, og data i nettbutikken blir dermed aldri oppdatert. Man risikerer dermed at et produkt lever videre i nettbutikken uten tilknytning til ERP og det får fort feil status, priser, beholdning etc.

Lenker
Min side