Skip to main content
Til toppen

Sletting

Data som er overført til nettbutikken må aldri slettes i systemet de kom fra.

Når integrasjoner er satt opp så vil data, som nevnt, finnes tre steder.

Selv om dere mener dere har ryddet data både i ERP-systemet, og i nettbutikken manuelt for å fjerne et produkt/kunde, så husk at data også finnes i Gurusoft Integrasjonsserver. Dette er navet for alle integrasjoner, og hele løsningen er automatisert. Her har dere ikke et grensesnitt for å administrere data.

NB! Det er ikke sikkert endringen overskrives umiddelbart, da Gurusofts integrasjonsserver i utgangspunktet forholder seg til endringsbaserte integrasjoner. Det betyr at produktet dere endret i nettbutikken ikke blir overskrevet med masterdata før ERP-systemet melder at noe er endret på dette produktet i ERP og dermed må nettbutikken få en oppdatering.

Hvis det av en eller annen grunn kjøres en full import til nettbutikken deres så vil dataene fra ERP Adapteret bli importert, og det vil da overstyre eventuelle manuelle ryddinger og slettinger dere har gjort i nettbutikken. Dette kan f.eks. skje ifbm. feilsøking av data.

Løsningen for å rydde unna gamle data er utfasing. Dvs. produkter, kunder, priser, og eventuelle andre data som har vært tilgjengelig i nettbutikken, men som ikke lenger skal være det, må utfases iht. avtalte integrasjonsregler.

For hovedflytene, produkt-, og kundeimport, er det vanlig å ta i bruk et eget felt for slik status. Da blir de involverte systemene oppdatert på om f.eks. produktet er aktivt, utfaset eller annet i ERP-systemet. Reglene for denne statusen beskrives i integrasjonsdokumentet deres. Alternativt må det avtales og bestilles en koordinert rydding / sletting av data.

Lenker
Min side