Skip to main content
Til toppen

Prisregler

- som ikke skal gjelde lenger må gis en sluttdato tidligere enn dagens dato.

Dersom prisregler ikke gjelder lenger, så må dere passe på å utfase dem. Den enkleste måten å gjøre det på er ved å sette en sluttdato som er tidligere enn “dagens dato”. Når nettbutikken får beskjed om det så gjelder ikke prisraden lenger.

Dessverre så opplever vi at prisrader av og til blir slettet. Da vil prisraden oppføre seg på samme måte som et produkt der man fjerner synkroniseringen, eller om man sletter et produkt i ERP systemet som allerede finnes i nettbutikken. Dvs. at prisen blir liggende i nettbutikken, og den vil gjelde “for alltid”.

Dersom man gjør dette ved en feil, så blir det fort unødvendig dyre hastesaker, og vi anbefaler at dere sikrer interne rutiner som gjør at vi og dere unngår å rydde i denne type saker i etterkant.

Lenker
Min side