Til toppen

Nøkkelfelt

Nøkkefelt som produktnummer og kundenummer må aldri endres.

Alle dataflyter som skal integreres må inneholde et datafelt med en unik nøkkel som identifiserer objektet i en gitt kontekst. Hele poenget med disse identifikatorene er at de er unike, og de må ha en permanent tilknytning til dataene de identifiserer.

Eksempler på mulige identifikatorer er:

  • fødselsnummer
  • organisasjonsnummer
  • GPS-/kartkoordinater
  • EAN / GTIN / ISBN

For at data skal kunne integreres fra deres systemer og til nettbutikken må de også ha unike identifikatorer. Dette vil f.eks. være:

  • produktnummer
  • kundenummer
  • nummer på prisregel
  • ordrenummer

NB! Når data er integrert og kopiert til flere systemer, må disse identifikatorene aldri endres. Dersom det gjøres, vil integrasjonen oppfatte å motta nye data. Dvs. hvis f.eks. et produktnummer ble endret, vil det bli opprettet et nytt produkt i nettbutikken med det nye nummeret. Det gamle produktet vil fremdeles finnes i systemet, og for dette produktet vil det fungere på samme måte som å kutte kontakten, og dermed vil data ikke bli oppdatert.

Se for deg hva som skjer hvis du endret e-postadressen din, dvs. hvis du tok i bruk en ny e-postadresse, uten å fortelle det til de du kommuniserer med. Da vil du ikke automatisk få e-poster til ny adresse, og du vil gå glipp av all informasjon som sendes til den tidligere e-postadressen din. Du vil heller ikke motta mye nyttig informasjon til ny e-post som ingen du kommuniserer med kjenner til. Og mottakeren som sender e-poster til den gamle adressen tror at e-postene kommer frem, og forutsetter dermed at du er kjent med innholdet i dem.