Skip to main content
Til toppen

Masterdata

- Ha kontroll på masterdata.

Det er viktig å merke seg begrepet “masterdata”. Dette kan også kalles stamdata eller grunndata. Poenget er at dette er de originale dataene. Data kan bare ha en - 1 - original, og det er originalen / masteren som er utgangspunktet for integrasjonen, dvs. at det er kopier som sendes til de andre systemene.

Masterdata vil overskrive alle andre data iht. avtalte integrasjonsregler. Dette betyr f.eks. at dersom vi har avtalt at produktnavn skal komme fra ERP, og dere endrer produktnavnet kun i nettbutikken, så vil masterdataene fra ERP overskrive endringene dere har gjort i nettbutikken neste gang dette produktet blir importert.

Hvilket system som inneholder masterdata vil variere avhengig av hvilke data vi snakker om, men integrasjoner settes opp sånn at data eksporteres fra den kilden som inneholder originalen, dvs. masterdataene, til de andre systemene.

Legg merke til at enkelte data som skal i nettbutikken vil være unaturlig å ha i ERP-systemet, og derfor er det naturlig at dere legger inn tilleggsinformasjon rett i nettbutikken. Vår generelle anbefaling er at informasjon dere har nytte av i ERP-systemet, og eventuelt i flere andre systemer, bør ligge med masterdataene i ERP-systemet. Mens data som bare er nyttig i nettbutikken kan legges inn kun der.

Lenker
Min side