Skip to main content
Til toppen

Importtidspunkt

Eventuelle interne jobber i ERP systemet må være ferdig før kl 02:00 da integrasjonsjobbene starter

Vi forutsetter at vi kan starte importer fra deres system fra og med klokken to på natten. Det betyr at dersom dere har jobber som går og som er nødvendig for at nettbutikken skal få riktige data, så må disse jobbene være ferdig før dette tidspunktet.

Målet er at data da skal være riktig i nettbutikken på morgenen, men det vil være avhengig av datamengde.

Lenker
Min side