Skip to main content
Til toppen

Installasjon av ERP plugin

Gurusoft har utviklet en egen software, ERP plugin, som sikrer kontakt og dataoverføring mellom deres ERP system og vår Integrasjonsserver.

For å få tilgang til dataene deres må plugin installeres i deres interne driftsmiljø. Dette er normalt en oppgave som gjøres i samarbeid med deres driftsansvarlig, ERP teknisk konsulent, og en av våre konsulenter. 

Dere vil få tilsendt plugin og tilhørende installasjonsveiledning i prosjektet. Og denne oppgaven må være utført før vi får startet på importer.

Dersom dere har behov for at vi henter data ut over standardtabeller og -felter i startpakken, kan det være behov for en tilpasning og utvidelse av deres plugin. Det avdekkes i tilfelle i integrasjonsdiskusjonene, og en oppdatert plugin må da installeres på et senere tidspunkt.

NB! En plugin er knyttet til en versjon av ERP systemet. Det betyr at dersom dere senere oppgraderer ERP system, må dere også få en ny oppgradert plugin fra oss. Husk derfor å gi beskjed om planlagte oppgraderinger i god tid. 

Som dere ser kan det være behov for senere oppdateringer av plugin, og det vil derfor være lurt at dere utarbeider en intern rutine som gjør at den neste som skal installere/oppgradere plugin kan lære av erfaringene fra første gang. 

For mer informasjon om de enkelte plugin, se her: https://www.gurusoftecommerce.no/integrasjoner

 

Lenker
Min side