Skip to main content
Til toppen

Vet du hva dine brukere søker på i nettbutikken?

Denne guiden er for Universal Analytics. For GA4 vil ikke denne guiden være relevant.

Det burde du - for det kan gi deg gode indikasjoner på nyttige justeringer du bør gjøre i nettbutikken. Finn ut hvordan og hvorfor her.

3. mai 2021 av Linda Fermann


I tillegg til navigasjon, er søkefeltet i nettbutikken et viktig verktøy i forhold til at brukerne skal finne fram til det de er på utkikk etter.

Det å tune og justere søkemotoren til å returnere gode resultater basert på egen produktkatalog og oppbygningen av denne, er viktig. Men vi skal i denne artikkelen fokusere på noen andre ting som også vil bidra til bedre brukeropplevelse både når det kommer til søk og at brukerne finner det de er på utkikk etter via navigasjon.

Dersom vi betrakter søkefeltet som en måte brukerne kan snakke med siden på, så åpner det opp for at vi kan bruke dette for å få vite litt mer om brukerne og justere innhold på nettsiden basert på dette.

Hvordan får du tilgang til hva brukerne søker på?

Dette gjøres ved å aktivere sporing av internsøket i Google Analytics. Logg inn på Google Analytics-kontoen for nettbutikken, og trykk på "Administrator". 

Her velger du "Innstillinger for datautvalg".


 

Under "Innstillinger for nettstedssøk" så aktiverer du "Sporing av nettstedssøk", og legger inn "q" i søkeparameter. Deretter er det bare å trykke "Lagre", og du er i gang med å spore internsøket i nettbutikken.


Årsaken til at du skal legge inn q i søkeparameter, er at det er det som er parameteret som benyttes i søket i nettbutikken. Dette kan du også teste ved å gjøre et søk i nettbutikken, og da vil du se at dersom du f.eks søkte på "vaskemaskin", så vil det stå "q=vaskemaskin" i URL'en.


Du finner søkeloggen på "Nettstedssøk" under "Adferd"


 

Analyser søkelogger jevnlig for søketrender og brukernes terminologi

Søkelogger kan gi mye informasjon om hvordan brukerne oppfatter nettbutikken og innholdet, om det finnes noen problematiske navigasjonsområder, hvilke kjøpstrender som eksisterer og identifisere forbedringsområder i nettbutikken.

Her er noen tips til hva du bør bruke søkeloggen til:

  • Se etter hvilken terminologi brukerne benytter på dine produkter. Hvis denne terminologien ikke benyttes i nettbutikkens navigasjon (kategorinavn), så vurder å justere dette. Kanskje er navngivningen noe som faller dere som er eksperter på deres produktkatalog naturlig, men som for sluttbruker ikke er vanlig terminologi. Et eksempel som kan illustrere dette er at for noen år siden, så brukte en stor aktør konsekvent ordet "ildsted" på nettsiden for det som hadde med ovn/peis etc å gjøre. Problemet var at dette er ikke noe som brukere søker etter, de søkte etter peis. Så være oppmerksom på å også benytte ord og uttrykk som er vanlig for brukerne, og ikke nødvendigvis bare det som er korrekt fagterminologi.
  • Let etter søkemønster. Det kan være sesongvariasjoner på hvilke produktgrupper/søketermer som blir hyppig søkt på, det kan være ytre ting fra media/sosiale media som får noen søketermer til å øke.
  • Vær på utkikk etter gjentatte søk som kan indikere et problem. Selv om søk er en funksjon som benyttes hyppig for å finne fram til relevant innhold, så kan et høyt antall søk på bestemte ting indikere at brukere har problemer med å finne bestemte ting. Kanskje kan det være kategorinavn som ikke er helt nøyaktige eller beskrivende nok.
  • Identifiser relevante nøkkelord og temaer. Nøkkelord og temaer som man finner i søkeloggen, kan være nyttig å ta inn i FAQ eller hjelpesider. 
  • Søkes det etter produkter som dere ikke fører? Dersom det søkes etter produkter som nettbutikken ikke fører, så kan det være produkter man bør vurdere å utvide sortimentet med.
  • Identifiser vanlige synonymer. Ofte er det synonymer til det innhold dere har og som vil være vanlig å bruke som søkeord. Bruk "Nøkkelord" på sider/produkter under SEO-fanen aktivt for å inkludere vanlige synonymer. Da vil disse også gi treff i søkeresultatet.

 


Hva synes du om denne artikkelen?

Lenker
Min side