Til toppen

Gurusoft har programvareløsninger som flytter deres eksisterende systemer ut i skyen og gir nye muligheter for konkurransekraft og samhandling i deres verdikjede.


Hybrid modellen setter sammen det beste fra to «verdener» der back-office/ERP tar seg av forretningsstyringen, mens Gurusoft sørger for at deres kunder og samarbeidspartnere får tilgang til informasjon og funksjoner som i dag kun er tilgjengelig i deres ERP systemer. Vi snakker her selvbetjening gjennom automatisering og integrasjoner med bakenforliggende systemer. Gurusoft og e-handel blir en helt sentral komponent i deres økosystem i samspillet mellom leverandører og kunder.

Hybrid eksempler

Noen enkle eksempler på informasjon og funksjoner i nettskyen som kan forenkle en forhandlers hverdag:

  • Beriket produktinformasjon med dokumenter/datablader og eventuell FDV dokumentasjon lett tilgjengelig
  • Oppdatert lagerstatus og bestillingstid
  • Kundens priser, herunder rabatter og avtalepriser/nettoppriser
  • Registrere og følge opp bestilling/ordre og forsendelser uavhengig av tid og sted
  • Bestilling av deler/reservedeler tilhørende tidligere bestilte hovedprodukter
  • Ordre- og fakturahistorikk