Skip to main content
Til toppen

Generelt om integrasjoner

Integrasjoner innebærer at man kobler ulike systemer sammen sånn at de kan utveksle data.

Data kan i denne sammenheng likestilles med informasjon, og integrasjoner betyr at systemene samarbeider om å utveksle informasjon.

Dette gjøres for å sikre at data er konsistente i ulike systemer, men uten at man må utføre manuelle og tidkrevende prosesser for å vedlikeholde samme data flere steder.

I tillegg til å spare tid, vil man også unngå manuelle feilkilder ved at dataene er integrert og automatisk utveksles mellom systemene. Men siden informasjonen nå speiles flere steder, vil eventuelle feil i dataene også spres til flere kilder. Datakvalitet er dermed et viktig aspekt ved integrasjon.

For alle kunder som ønsker data importert fra eksterne kilder inn til nettbutikken, setter Gurusoft opp en integrasjonsserver. Kildene kan f.eks. være ERP-systemer som Visma Business, Visma Global, Navison eller SAP. Men det kan også være excellister (csv-filer), bildeservere, eller andre eksterne tjenester som tilbyr data.

Data som overføres fra en eller flere av disse kildene, leses inn til Gurusofts integrasjonsserver som bearbeider data før informasjon sendes videre til nettbutikken. Hvilken “bearbeiding” som foregår vil variere fra kunde til kunde og fra system til system, men generelt så er det her alle regler for datahåndtering styres. Eksempler på bearbeiding kan være å koble bilde til et produkt, å legge på mva, å koble sammen like produkter til variantprodukter, sette status på produkter, etc.

Skissen nedenfor er en overordnet skisse som viser integrasjoner som gjøres ifbm. Gurusofts nettbutikker.

NB! Legg merke til at vi har tre systemer, som alle har hver sin database, og dermed hver sin kopi av data:

  1. ERP-systemet, eller en annen kilde med originaldata, der data eksporteres fra.
  2. Gurusoft Integrasjonsserver, som ivaretar integrasjonsreglene.
  3. Gurusoft Nettbutikk, som skal presentere og nyttiggjøre data.

Dette betyr at alle data ligger 3 steder, og at vi må ha regler som sikrer at disse oppdateres som ønsket.

Det er integrasjonsserveren som sikrer at disse tre systemene er synkronisert og oppdatert iht. gitte kriterier. Integrasjonssystemet må ha faste regelsett å forholde seg til, og i deres tilfelle er det punktene som er nevnt i huskelisten ovenfor og utdypet nedenfor.

Lenker
Min side