Til toppen

Rutiner for frys av skytjenester i ferie og høytider

Et godt råd er å endre minst mulig i perioder med ferie/fri, typisk sommerferie, jule- og påskehøytid. Det kan dermed være lurt å ta hensyn til helligdager og ferieavvikling i planleggingen av prosjekter og lanseringer.

Gurusoft har som prinsipp å ikke planlegge med endringer tett opp til og under perioder med fravær fra nøkkelressurser hos Gurusoft og våre kunder. Vi kaller gjerne slike perioder for "frysperioder" og perioder i året vi da tenker på er:

  • påskeuken
  • sommerferie - typisk fra slutten av juni og hele juli måned
  • julen - typisk fra ca. en uke før jul, til noen dager etter nyttår

Bakgrunn for frysperioder er å sikre høy tilgjengelighet for nettsider/nettbutikker i perioder med mindre bemanning og redusere risiko for at "noe" inntreffer i slike perioder. 

For dere som planlegger lanseringer og oppgraderinger tett inn mot en frysperioder er det meget viktig å følge de avtalte fremdriftsplaner, herunder testfaser og godkjenninger, dere er ansvarlig for. 

Gurusoft håper dere forstår viktigheten av noen slike frysperioder gjennom året og at det med god planlegging kun oppleves som positivt i forhold til de felles ønsker vi har om tilgjengelighet og stabilitet for skytjenestene (les: deres kunders nettsider og nettbutikker).  

Vi ønsker med dette å bidra til en god ferie og høytid for alle våre kunder, deres kunder, og våre ansatte.