Til toppen

Netthandel med garantier og support

Gurusofts ønsker å være en strategisk samarbeidspartner for våre kunder.

I dag er det ingen kunder som velger Open Source forretningssystemer (ERP) og det finnes vel heller knapt aktører innenfor dette segmentet. Årsaken er at ERP systemer defineres som virksomhetskritiske systemer med høye kravet til garantier og support.

Gurusoft ser på produktinformasjon og netthandelsløsninger som like virksomhetskritiske som forretningssystemer (ERP) og tilbyr et lisensiert produkt/skytjeneste med garantier og support akkurat som ERP. Vi bruker åpen kildekode og tredjeparts programvare som en del av vår programvarearkitektur når det er tilgjengelig og imøtekommer våre krav. Gurusofts programvare er ikke låst til noen programvarekomponent eller leverandør.

Open Source — Ingen gratis lunsj

Noen forhold dere må ta i betraktning før dere velger Open Source løsninger og tenker at dette blir rimeligere på lang sikt:

  • “Ingen gratis lunsj” er et kjent ordtak, slik er det også i vår industri. Alle skal leve av det de gjør og bruker tiden sin på. Følgelig finnes det ingen gratis programvare for deg som kommersiell kjøper, det er kun måten du betaler på som er forskjellig. Alternativet er å få IT-løsninger levert av studenter og hobbyprogrammerere, men det er de færreste kjøpere av programvare som kan basere seg på en slik modell.
  • Mangler support, «Open Source løsninger er godt nok for oss» kan være et startpunkt. Men skal løsningen brukes i kommersiell sammenheng er dere avhengig av nettopp support, sikkerhet, skalerbarhet og videreutvikling/fleksibilitet. For å imøtekomme slike krav må aktørene «produktifisere» sin utgave av Open Source teknologien.
  • «Det er lett å bytte til en annen konsulent/leverandør» er det enkelte som hevder når man kjøper Open Source løsninger. I praksis viser det seg at skal dere bytte mellom to leverandører, uten å bytte teknologi, vil dette med all sannsynlighet innebære et nytt prosjekt basert på den aktørens «produkt». Altså ikke lett å videreføre investeringene gjort på en plattform, selv mellom to miljøer på samme plattform.
  • Selve teknologien er heller ikke skalerbar uten en kommersiell pakketering. Starter man bare opp uten å ta hensyn til dette vil dere ofte oppleve problem med funksjonalitet og ytelse.
  • Sikkerhet blir viktigere og viktigere i den digitale utviklingen. Open Source er kjent for å inneholde mange bakdører og man har som bruker av denne programvaren ingen kontroll på disse bakdørene uten at en kommersiell aktør har gått inn og tatt produktansvar gitt garantier og support.
  • Gurusoft er ikke låst til en enkelt Open Source komponent og står fritt til å velge de beste rammeverk, komponenter og tjenester tilgjengelig.

For systemarkitekter og kunder som ønsker dypere innsikt i fagområdet, har Gurusoft mer informasjon tilgjengelig i ved registrering.