Til toppen

Produkter, variantprodukter og produktlister

Produktkatalog er et ganske omfattende tema, og vi har valgt å dele opplæringen her i tre, selv om det ikke er delt opp i menyen i admin.

For mange av dere vil vi ha satt opp automatisk importer, og jo bedre datakvalitet, jo mer får vi automatisert, og jo mindre trenger dere å jobbe med produkter i admin. 

For dere som skal jobbe med produkter i admin, eller som uansett ønsker å ha dyptgåene kunnskap om produkter, har vi laget detaljerte videoer som tar for seg alle felter i admin som kan brukes på et produkt.

Dere finner mer informasjon om vanlige produkter her.

Varianter innebærer en spesiell produktoppbygging og produktvisning, og vi har derfor valgt å gruppere informasjon om den for seg selv. For de av dere som skal jobbe med varianter, så bør dere gjøre dere kjent med vanlige produkter og attributter først.

Dere finner mer informasjon om variantprodukter her.

Den siste inndelingen gjelder produktlister, og er for dere som ønsker noen tips og råd om filter og nedlasting av datauttrekk, inkludert import til Excel. Disse rådene gjelder for alle lister, filter og nedlastinger, dvs. også det som gjelder kundedata eller ordredata.

Dere finner mer informasjon om produktlister her.