Til toppen

Implementeringsfase

I denne fasen vil Gurusoft tilpasse nettbutikken sånn at den fungerer som dere har behov for. 

Denne fasen kan innebære alt fra små justeringer til større utviklingsoppgaver. Hvor stort og omfattende prosjektet blir styres av antall og kompleksitet på kundetilpasninger.

Gurusoft vil utvikle løsninger basert på det som er besluttet og beskrevet i de forrige fasene: målbildefasen og klargjøringsfasen.

Jo bedre og grundigere jobb det er gjort i disse to forrige fasene, jo større er sjansen for at resultatet av denne fasen blir nøyaktig som dere ønsker.

Mens Gurusoft arbeider med kundetilpasningene deres, anbefaler vi at dere jobber videre med innholdet i nettbutikken deres, og gjør dere godt kjent med løsningen.

Dere kan lese mer relevant informasjon knyttet til denne fasen i artiklene nedenfor.