Til toppen

Netthandel med Gurusoft

Vi har utviklet en kommersiell programvare for netthandel ferdig integrert med ERP og andre tredjeparter. Med Gurusoft Ecommerce får dere en brukervennlig plattform og kan enkelt styre all produktrelatert informasjon (PIM) fra ett sted. Vi optimaliserer din forretning og vår skyløsning ivaretar en høy grad av fleksibilitet og skalerbarhet, der vårt mål sammen med våre kunder er økt produktivitet og lønnsomhet.


Styrker med Gurusoft

BEST PÅ INTEGRASJON! Gurusoft har som mål å være det beste netthandelshuset på integrasjon. Vi har en egen programvare - Gurusoft Integration - for å standardisere integrasjoner for våre kunder. 

ØKT PRODUKTIVITET er spesialiteten til Gurusoft. Vi jobber for å automatisere/digitalisere flest mulig forretningsprosesser. Resultatet er intern effektivisering, bedre ressursforvaltning og fornøyde kunder som får oppdatert informasjon tilgjengelig og selvbetjening 24/7/365.

FLEKSIBEL OG SKALERBAR netthandelsløsning som kan utvides etter behov. Forretningsbeslutninger uten tekniske begrensninger er vår visjon. Kunder vokser MED Gurusoft og ikke fra Gurusoft.

GURUTEAM - SPESIALISTER PÅ NETTHANDEL som brenner for vårt fag og ønsker å dele fagskunnskap med våre kunder. Lokalisert i Sandefjord, nordens ledende netthandelsby, har Gurusoft utviklet et medarbeiderteam med solid kompetanse og erfaring innenfor faget netthandel. 

BEDRE SIKKERHET gjennom at Gurusoft har full kontroll på all kode som introduseres, og følgelig kan kvalitetssikre at det ikke finnes åpne bakdører og trojanere i løsningen. Alle våre løsninger kjører med anerkjente sikkerhetssertifikater og kryptert kommunikasjon. Vi er også positive til den nye personvern forordningen fra EU som er med på å forsterke fokus på sikring av personopplysninger og følgelig også sikkerhet generelt. 

ENTERPRISE TEKNOLOGI – Gurusoft investerer mye i produktinnovasjon og Gurusoft Ecommerce er en moderne og fremtidsrettet netthandelsplattform.